27.4.10

Poliitikud teadlaste vastu

Selliseks kujunes ühel hetkel tänase ETV saate Vabariigi Kodanikud mõttevahetus Eesti inimarengu aruande mõju või mõjutuse üle. Endise ajakirjanikuna tean väga hästi, et pole midagi lihtsamat, kui vastandada end publiku poolehoiu võitmiseks otse-eetris poliitikutele ja pahadele parteidele nagu seda täna tegi Hardo Aasmäe.

Paraku olen Aasmäe asemel, kelle arvates poliitikud inimarengu aruandest palju ei pea, nõus hoopis viimaste inimarengu aruannete peatoimetaja Marju Lauristiniga, kelle hinnangul on selle töö mõju viimastel aastatel tänu avalikele aruteludele Riigikogus saanud kogu ühiskonnas ja poliitikute seas rõõmustavalt suure mõjujõu. Korralikud avalikud debatid on tekitanud olukorra, kus sotsiaalteadlaste sõnum on jõudnud paljude inimesteni, kes seni pidid piirduma ainult selle infoga, mida neile erakonnad reklaamimiljonite eest või pressiteateid külvates jagasid.

Loodan väga, et see tekitab ka olukorra, kus paljud inimarengu aruandes vaidlustatud senised käibetõed vaidlustavad valijad ka järgmistel Riigikogu valimistel. Näiteks väidab inimarengu aruanne risti vastupidi Andrus Ansipile, et vaesuse ja varandusliku kihistumise kasv on meil tõsine probleem; et on vaja muuta meie majandusmudelit isegi hoolimata eurole üleminekust, kuna see pole rahvusvaheliselt piisavalt konkurentsivõimeline; või tõdemus, et Eesti tulumaksumäär on ebamõistlikult madal.

Vaidlesin vastu ka Aarne Rannamäe käsitlusele, mille kohaselt on inimarengu aruanne malakas, millega poliitikud üksteisele võimalust mööda äsavad. Viimaseski aruandes välja toodud probleemide puhul on poliitikud oma positsioonid ammu sisse tulistanud, inimarengu aruanne on kujunenud sõltumatuks ja usaldusväärseks hindajaks selle üle, mis Eesti riigis on viltu.

Kuna aruande tuntus ja mõju on ühiskonnas viimastel aastatel kiiresti kasvanud, siis tekitab see tugeva surve poliitikutele juba järgmiste valimisprogrammide koostamisel. Suures osas võetakse inimarengu aruandes sisaldunud ideid valimisprogrammides kasutusele, teisalt peavad parteid arvestama juba ette sellega, et kui nende seisukohad on vastuolus sotsiaalteadlaste uuringutega, siis vähendab see nende usaldusväärsust valijate silmis.

No comments: