5.4.10

Kui palju on Eesti riigil raha?

Riigikogu riigieelarve kontrollikomisjon sai äsja teada, et märtsi alguses oli Eesti riigil vaba raha ehk likviidseid vahendeid ligi 18 miljardit krooni:

- stabiliseerimisreserv 4,7 miljardit
- kassareserv 8,6 mld
- pensionikindlustuse erakorraline reserv 1,6 mld
- klientide raha (töötukassa, pensionikassa riigi hallatav raha) 2,6 mld
- omandireformi reserv 0,45 mld

Rõõm teada ning eriti Lätiga hea võrrelda. Kui lõunanaabrid sõltuvad suuresti välislaenudest, siis meie ajame tänini läbi ilma uute välislaenudeta, välja arvatud üks tänavu avanev laen EIBst europrojektide kaasrahastamiseks.

No comments: