17.4.10

Peaminister peab survestamise ja solvamise pärast kaitsepolitsei ees vabandama

Peaminister Andrus Ansip võlgneb kaitsepolitseile vabanduse, sest ta survestas ja solvas korrakaitsjaid neljapäeval valitsuse pressikonverentsil tehtud avaldusega, milles nimetas kaitsepolitseis justiitsminister Rein Langi suhtes algatatud väärteomenetluse uurimist Eesti riiki häbistavaks klounaadiks.

Teadupärast alustas kaitsepolitsei kolmapäeval justiitsminister Rein Langi suhtes väärteomenetluse, kuna ta avaldas seoses viisaskandaaliga Postimehe ajakirjanikule Tuuli Kochile piiratud tasemega riigisaladuse. Kaitsepolitsei ametile eelnes riigiprokuratuuri poolt välisministeeriumi esitatud avalduse alusel läbi viidud kriminaaluurimine, mis riigisaladuse lekkes süüdlast ei tuvastanud. Väärteomenetlus justiitsministri suhtes algatati kriminaalasjast eraldatud materjalide alusel.

Seega on kõik asjaomased ametkonnad käitunud seaduste alusel ning puudub igasugune põhjus neile parteipoliitilistel põhjustel etteheidete tegemiseks.

Neljapäevase avaldusega õõnestas peaminister Andrus Ansip esiteks kaitsepolitsei usaldusväärsust ning teiseks survestas valitsusjuhina kaitsepolitseid jõudmaks võimuparteile vajalike uurimistulemusteni. Demokraatlikus riigis võlgneb peaminister õiguskaitsjatele avaliku pealehüppamise ning nende tegevuse kahtluse alla seadmise eest vabanduse.

Kaitsepolitsei algatatud väärteomenetlus näitab Eesti demokraatliku riigikorra tugevust, sest see on suunatud võimulolevasse parteisse kuuluva ministri vastu. Kahjuks ei saa peaminister Andrus Ansip sellest demokraatia toimimise aluspõhimõttest aru ning ründas parteijuhina avalikult kaitsepolitseid.

Rein Langi suhtes igati õiguspäraselt algatatud väärteomenetluse kohta võib maadlejate keeles öelda, et Reformierakond kukkus omast võttest selili, sest riigisaladuse lekkimise osas käivitas uurimisahela samuti ühe viisaskandaali osalise Urmas Paeti juhitud välisministeerium. Kui uurimise tulemusena oleks väärteomenetlus algatatud mõne ajakirjaniku või mistahes teisest erakonnast pärit poliitiku suhtes, siis oleks peaminister Ansip sellee inimese karmilt hukka mõistnud.

Kuna aga uurimine jõudis reformierakondlase Rein Langini, siis püüab peaminister juba ette võimaliku süüdimõistva otsuse mõju pisendada, halvustades avalikult kaitsepolitseis algatatud väärteomenetlust ning kujutades justiitsministrit enne uurimistulemuste selgumist süütu ohvrina.

1 comment:

Liina said...

Eks poliitmudamaadluses tasub ikka targu mainimata jätta need faktid, mis oma parteid halvas valguses näitavad..

Tõe huvides olgu lisatud, et enne väärteomenetluse algust helistas sel ajal sotside peasekretäri ametis olnud Randel Länts ajalehe Postimees reporterile Tuuli Kochile ja avaldas talle riigisaladuse. Hoopis omaette küsimus on see, kust sai peasekretär küüned taha ametkondlikuks kasutamiseks olevale dokumendile.