6.4.10

Miks kõik kardavad erakondade rahastamist kontrollida?

Tänasel põhiseaduskomisjoni koosolekul tekkis uue erakonnaseaduse arutelul korduvalt koomilisi olukordi, kuna ükski asjaosaline ei soovinud tulevikus vastutada erakondade rahastamise kontrolli eest.

Valitsuse otsusega on uues seaduses erakondade rahastamise kontrollimise kohustus pandud vabariigi valimiskomisjonile, mille esindaja sellist mõtet kahe käega tõrjus. Kindlasti õigustatult, sest vähemalt praegu puudub valimiskomisjonil rahaliste küsimuste hindamiseks pädevus ning erakondade rahastamise kontrollimine võib tekitada konflikte samal ajal valimiste korraldamisega.

Justiitsminister Rein Lang peab kõige sobivamaks erakondade rahastamise kontrollijaks Riigikogu poliitikutest koosnevat erikomisjoni. Paraku on selge, et avalikkuse jaoks on erakondade aus ja läbipaistev rahastamine ülioluline ning avalikkuse jaoks ei mõju see sugugi veenvalt, kui erakondade esindajad ise enda üle kontrolli teostavad. Pealegi pole ka parlamendikomisjonil praeguse seisuga selleks piisavalt pädevust.

Riigikogus küsiti ka õiguskantsleri käest, kas tema ametkond ei võiks võtta rahastamise kontrolli oma hoolde, kuid ka Indrek Teder tõrjus seda ideed kahe käega tagasi põhjusel, et ka õiguskantsleri bürool puudub rahaasjade kontrollimiseks vajalik pädevus.

Õiguskantsleri hinnangul on parim võimekus erakondade rahastamise kontrollimiseks riigikontrollil, kuid riigikontrolli puhul nägi näiteks justiitsminister taas olulist rollikonflikti seniste ülesannete täitmisega.

Erakondade rahaasjadele usaldusväärse kontrollija leidmine on uue seaduse puhul kõige keerukam ja suuremaid vaidlusi tekitav probleem. Otsustamise enda peale võtmist loobitakse nagu kuuma kartulit käest kätte, aga kuna valitsusliit soovib seaduse enne jaanipäeva vastu võtta, siis tuleb lahendus leida kiiresti ning keegi selle austava, ehkki vastumeelse ülesande oma kaela saab.

4 comments:

Oop said...

Kord aastas konkursi korras mõni rahvusvaheline audiitor?

Mats Volberg said...

Vajutasin lingile - ei midagi. Proovisin teise brauseriga - ikka ei midagi. Kas kõnealuse seaduse nime/numbrit vms ei saaks anda vmd.

Hannes Rumm said...

Vabanda, Mats, parandasin viite ära, eelmine viitas kogemata riigikogu-sisesele saidile. Eelnõu nr on 655.
Audiitori mõte pole paha. Aasta aruanded kiidab audiitor praegu niikuinii heaks, aga erakondade puhul pole see piisav, eriti valimiskampaania aruannete puhul.

Oop said...

Sellepärast on ka oluline, et audiitor oleks rahvusvaheline, pikka aega tegutsenud ja Eestis toimuva suhtes sygavalt ykskõikne. Paraku on kord juba nii, et ykskõik millist Eesti-siseselt tegutsejat saavad poliitikud mõjutada, olgu siis otseselt või ärikeskkonna kaudu. Aga mehhanism tuleks joonistada nii, et see väldiks mitte yksnes kiusatusi, vaid ka kahtlusi.