20.4.10

Võlakaitse seadus: jõustumisaeg nihkub, nimi muutub

Äsja otsustas Riigikogu õiguskomisjon algatada homme võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu, mis annab võlgnikele õiguse taotleda kohtu abil oma võlgade ümberkujundamist ning pandiga tagamata juhtudel ka võlakoormuse vähendamist. Samuti leevendab uus seadus lootusetutsse võlgadesse sattunud inimestel üksikisiku pankroti menetluse läbimise korda.

Viimaste oluliste muutustena on homme esitatavas seaduses erinevalt varem 1. septembrile kavandatud jõustumistähtajast selleks märgitud 1. jaanuar 2011, et anda kohtunikele aega seaduse jõustumiseks valmistuda. Kindlasti suurendab uus seadus kohtunike töökoormust ning annab neile täiesti uusi tööülesandeid, millega toimetulemiseks on vaja korraldada täienduskoolitusi. Lisaks jõustub suvel uus ja mahukas perekonnaseadus ning kohtunike hinnangul oleks kahe suure seaduse üheaegne jõustumine tekitanud kohtutes suure ülekoormuse.

Teiseks rõhutasid erinevad eksperdid ja erakonnad seaduse lõppversiooni arutelul, et meedias juba tugeva kaubamärgina käibele läinud nimetus "võlakaitse seadus" ei vasta seaduse sisule. Seetõttu on eelnõu ametlik pealkiri "Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu". Olen kindel, et menetluse käigust kaob seaduse pealkirjast mõiste "võlakaitse" sootuks ning jääb ainult sisult täpsem "võlgade ümberkujundamine".

Uus seadus ei võimalda kellegi oma võlgu kohtusse esitatud avalduse alusel lihtsalt korstnasse kirjutada, kuid tasakaalustab senisest paremini võlgnike ja võlausaldajate suhteid.

Õiguskomisjoni juurde loodud võlakaitse seaduse töörühma liikmena ning tänasel õiguskomisjoni istungil osalenud Riigikogu liikmena on mul eriti hea meel selle üle, et homme esitatava mahuka ja keeruka seadusega näitas Riigikogu, et parlament ei pea olema ainult see sõel, mis ootab valitsusest eelnõusid, vaid võib ja peab ka ise tegusalt seadusloomes osalema.

Uus seaduseelnõu ja selle seletuskiri jõuavad avalikkusele tutvumiseks Riigikogu koduleheküljele loodetavasti juba homme pärast selle ametlikku üleandmist kell 2 parlamendi suurkogule.

No comments: