18.2.09

Sotsiaaldemokraadid tagastavad solidaarsusest osa erakonnale eraldatud rahast

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikurühm avaldab pahameelt selle üle, et Reformierakond ja IRL keeldusid tänasel valitsuse istungil ülejäänud elualadega solidaarselt kärpimast erakondade rahastamist ning tagastavad ise 615 000 krooni.

«Selline käitumine on moraalitu ja solvab avalikku õiglustunnet,» ütles riigikogu liige sotsiaaldemokraat Hannes Rumm. «Seepärast peab sotsiaaldemokraatlik fraktsioon õigeks kanda tänavusest erakonnale riigieelarvest laekuvast toetusest 615 000 krooni ehk 8,3 protsenti riigieelarvesse tagasi.»

«Loobudes 8,3 protsendi suurusest riigieelarvelisest toetusest näitavad sotsiaaldemokraadid oma solidaarsust kõigi nende eluvaldkondadega, millele tehtavaid kulutusi 8 miljardi krooni suuruse eelarve kärpega vähendatakse,» teatas erakond täna tehtud avalduses.

Sotsiaaldemokraadid tegid eelarvekärpe arutelu käigus ettepaneku vähendada erakondade rahastamist 7,5 miljoni krooni ehk 8,3 protsendi võrra. Reformierakond ja IRL ei soovinud erakondade rahastamist vähendada viidates mõne aasta tagusele kõigi parlamendierakondade vahelisele kokkuleppele kulutada erakondade finantseerimiseks 90 miljonit krooni aastas.

«Kogu 8 miljardi krooni suuruse kärpe taustal on 7,5 miljonit krooni väike summa, aga sellel summal on suur märgiline tähendus,» ütles Rumm.

«Paremparteid võrdsustasid erakonnad puuetega inimestega, kellele suunatud toetusi Eesti riik ei kärbi. Meie kindla veendumuse kohaselt ei kuulu erakonnad eelnevalt nimetatud riskirühma.»

Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon ei pea piisavaks valitsuse tänast otsust rakendada alates 2010. aastast erakondadele tehtavatele annetustele tulumaksu. «Erakondadele tehtud annetustele tulumaksu kehtestamine on asendustegevus, mis ei asenda erakondade kulude kärpimist,» ütles Hannes Rumm.

Lõpliku otsuse riigieelarvelise toetuse tagasimaksmise kohta teeb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus.

http://www.postimees.ee/?id=83935

No comments: