26.2.09

Herman Simm jääb napilt ilma eripensionita

Eile riigireetmises süüdi tunnistatud Herman Simm ei saa pärast 12,5 aastase pikkuse vanglakaristuse kandmist Eesti riigilt eripensionit nõuda, sest tema kohtuotsus jõustub kaks päeva pärast nn eripensionite äravõtmise seadust.

Simmi kohtuotsus jõustub 15 päeva pärast selle väljakuulutamist Harju maakohtus ehk siis 12. märtsil.

Nn eripensionite äravõtmise seaduse, mille algatasime koos Hanno Pevkuri ja Urmas Reinsaluga (SE 375), võttis Riigikogu vastu 18. veebruaril, kuid kuna selle seadusega muudetakse korraga 11 kehtivat seadust, siis võttis muudatuste vormistamine ja kontrollimine Riigikogu kantseleis aega nii kaua, et presidendile edastati seadus välja kuulutamiseks alles eile.

Õnneks kuulutas president Toomas Hendrik Ilves selle seaduse juba täna välja ning Riigi Teataja toimetuse kinnituse kohaselt ilmub eripensionite äravõtmise seadus laupäeval Riigi Teatajas. Seadus jõustub omakorda 10 päeva pärast Riigi Teatajas ilmumist ehk 10. märtsil.

Riigikogus toimunud aruteludel jõudsime eripensionite seadusega tegeldes järeldusele, et seda seadust võib kohaldada kõigi nende inimeste puhul, kes on kuritegudes riigi või aususe vastu süüdi mõistetud pärast seaduse jõustumist. Seda isegi juhul, kui eripension on neile määratud varem, nagu kauaaegse politseiniku Herman Simmi puhul.

Sõnastasime selle põhimõtte seaduseelnõu teise lugemise eel koostatud õiguskomisjoni seletuskirjas nii: "Rakendussäte sõnastab selgelt seadusandja soovi kohaldada seadusemuudatust isikute suhtes, kelle suhtes jõustub süüdimõistev otsus pärast käesoleva seadusemuudatuse jõustumist. Kuivõrd tegemist ei ole karistusõigusliku meetmega, siis pidas juhtivkomisjon õigeks, et eripensioni saab ära võtta isikult, kelle suhtes jõustub süüdimõistev otsus pärast käesoleva seadusemuudatuse jõustumist."

Mõni jurist väljendas küll seisukohta, et võibolla ei saa tagantjärele eripensione üldse ära võtta, sest see on vastuolus õigustatud ootuse põhimõttega. Enamus asjatundjaid on siiski seda meelt, et eripensionit saab tagasiulatuvalt ära võtta ning kui mõni eripensionär selle põhimõtte kohtus vaidlustab, siis pole riigil selles küsimuses kaotust karta.

No comments: