18.6.08

Riigikogu liikmete, presidendi ja peaministri palgad külmuvad

Äsja teatas ka Keskerakond, et toetab Riigikogu liikmete, presidendi, peaministri ning teiste tipp-poliitikute ja -ametnike palkade külmutamist alates järgmisest aastast.

Sellele seaduseelnõule andsid toetusallkirja viis Riigikogus esindatud fraktsiooni, ainsana ei ühine sellega Reformierakond, kuna nende arvates pole seaduseelnõu põhiseadusega kooskõlas. Samas rõhutas Reformierakond, et nad ei vetosta Riigikogu töökorra komisjonis selle eelnõu esitamist.

Palkade külmutamise mõte on väga lihtne: kuna majandusseisaku tõttu on riigil vaja kulusid kärpida, siis peavad riigijuhid ise eeskuju näitama ning olema teiste riigieelarvest palka saavate inimestega solidaarsed.

Palkade külmutamine hoiab järgmisel aastal esialgse hinnangu kohaselt kulusid kokku 45 miljonit krooni.

Huviliste jaoks siinkohal ka eelnõu tekst:

EESTI KESKMISE PALGAGA SEOTUD AMETIPALKADE MAKSMISE AJUTISE KORRALDUSE SEADUS

§ 1. Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmine 2009.-ndal ja 2010.-ndal aastal

Kuni 2010. aasta 28. veebruarini on:
1) Riigikogu liikme palk Eesti keskmise palga ning Riigikogu liikme staatuse seadus §-s 29 sätestatud vastava koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007.a. IV kvartali Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduse §-s 29 sätestatud vastava koefitsiendi korrutis.

2) Vabariigi Presidendi ametipalk Eesti keskmise palga ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007.a. IV kvartali Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi korrutis.

3) peaministri, ministri, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, Riigikohtu esimehe, Riigikohtu liikme, Ringkonnakohtuniku ning maa- ja halduskohtu kohtuniku ametipalk Eesti keskmise palga ning Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduses sätestatud vastava koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007.a. IV kvartali Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduses sätestatud vastava koefitsiendi korrutis;

4) soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametipalk on Eesti keskmise palga ja riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse § 9 lõikes 6 sätestatud koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007.a. IV kvartali Eesti keskmise palga ja nimetatud seaduse § 9 lõikes 6 sätestatud koefitsiendi korrutis.

§ 2. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuarist

Kuna juriidiline keel on tavakeelest väga erinev, siis lisaks jupike ka eelnõu seletuskirjast:

Seaduse ülesandeks on sätestada 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini kõikumise ülempiir palkadele, mis suurenevad või vähenevad automaatselt, sõltuvalt Eesti keskmise palga muutumisest. Vastavalt eelnõule jääb palga arvestamisel ülempiiriks 2007.a. IV kvartali Eesti keskmine palk. Eelnõu ei muuda kõrgemate ametiisikute palgasüsteemi. Ametipalgad jäävad edaspidigi seotuks Eesti keskmise palgaga, sealjuures Riigikogu liikmete ja Vabariigi Presidendi palga määramise aluseks on eelmise aasta 4. kvartali Eesti keskmine palk, teistel ametiisikutel eelmise aasta keskmine palk.

Eelnõus sätestatakse ülempiir, millest kõrgemaks ametipalk fikseeritud perioodil tõusta ei saa. Keskmine palga langedes väheneb vastavalt ka ametipalga suurus.

2 comments:

BC said...

ja ikka on kõik keskmise palgaga seotud. kirjutaks siis miski numbri ja oleks asi mutt.

ning mis saab päras 2010??

Hannes Rumm said...

Hiljemalt 2011 peab kehtima hakkama uus palgaseadus, kus praeguse idee kohaselt on ühtsesse süsteemi koondatud väga erinevad palgad. Alates presidendist ja Riigikogu liikmetest ning kohtunike ja kantsleriteni välja. Aga see eelnõu on alles päris algusjärgus.