29.9.08

Ettepanek: jätame riigireeturid eripensionita!

Sotsiaaldemokraadid teevad ettepaneku jätta ilma eripensionita need endised politseiametnikud ja teised eripensionit saavad inimesed, kes on süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, sealhulgas loomulikult ka riigireetmise eest.


Eripensionite maksmise korda muutma ajendas meid Herman Simmi juhtum. Praegu kehtiva korra kohasel kaotab näiteks politseinik õiguse eripensionile siis, kui ta sooritab kuriteo ametis oleku ajal, kuid talle jääb õigus saada eripensionit juhul, kui kuritegu on sooritatud pärast ametist lahkumist.

Salastatud teabe ebaseaduslikus kogumises ja selle välisriigile edastamises kahtlustatav Herman Simm saab endise politseiameti peadirektorina eripensioni. Eripensioni suurus on 75% praeguse politseiameti peadirektori ametipalgast, 2008. aastal on politseiameti juhi põhipalk 32 000 krooni kuus.

Kui kohus Simmi riigireetmises süüdi mõistab, siis praeguse seaduse järgi peab Eesti riik jätkuvalt maksma talle nii suurt eripensioni, et enamus eakaid inimesi võib sellisest summast vaid unistada. Miks peab Eesti riik eriti heldelt meeles pidama inimesi, kes on oma riigi suhtes eriti alatult käitunud?

Eesti riik peab hoiatama neid inimesi, kel tekib kiusatus riigisaladuste müümisega rikastuda, et lisaks heale nimele ja riiklikele teenetemärkidele jäävad nad ilma ka eripenisonist.


Lisaks politseiametnikele laieneb uus seadus ka teistele eripensioni saajatele nagu näiteks kaitseväelased, kohtunikud ja prokurörid.

Esitame eelnõu eripensionite süsteemi muutmiseks järgmisel nädalal, mil Riigikogu koguneb taas istungitele.

1 comment:

Larko said...

Kahtlane, kas see eelnõu just Simmi eripensionile mõju avaldab, sest õigusriigis seadustel tagasiulatuvat mõju olla ei saa.