7.4.09

Advokaat Raidla õiguskantsler Tederi vastu

Riigikogu põhiseaduskomisjonis toimus täna üle 3-tunnine maratonvaidlus teemal, kas Riigikogul on või ei ole õigus muuta Tallinna linnavolikogu otsuseid, millega vahetult enne valimisi muudetakse pealinnas valimiskorda (vt www.riigikogu.ee eelnõud nr 450 ja 451).

Tallinna linnavolikogu ehk Keskerakonna seisukohta kaitses advokaat Jüri Raidla, kelle büroos on valminud pealinna halduskorraldust muutvad õigusaktid. (Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja linnasekretär Toomas Sepp arutellu märkimisväärsel määral ei sekkunud.) Raidla rõhus sellele, et Riigikogu on sekkunud kohaliku elu küsimuste üle otsustamisesse ning seega riivanud põhiseaduses sätestatud omavalitsuse autonoomia põhimõtet.

Riigikogu enamuse poolele asus selgelt õiguskantsler Indrek Teder, kes ikka ja jälle rõhutas, et omavalitsuse volikogu valimisõigusega seonduv - nii valimiste põhimõtete kui ka valimiste korralduse põhimõtete üle otsustamine - ei ole kohaliku elu küsimuse lahendamine, vaid riigielu küsimus. Sisuliselt kordas õiguskantsler Teder oma eilset esinemist Riigikogu suures saalis - vt eilne stenogramm.

Kuna vastamisi oli kaks sädelevat (endist) advokaati, siis esitati kaunikõlaline juriidiline duett, millele koorina laulsid kaasa põhiseaduskomisjoni liikmed. Mängu ilu näitas see, et Jüri Raidla tsiteeris oma argumentide kaitseks ikka ja jälle õiguskantsleri varasemaid seisukohti. Indrek Teder tänas vastuseks oma ohtra tsiteerimise eest, kuid palus seda teha mitte liiga loominguliselt.

Põhiseaduskomisjon otsustas valitsusliidu liikmete häältega omavalitsuse volikogu valimise seaduse (SE 450) arutelu teise lugemise viia läbi järgmisel teisipäeval. Omavalitsuse korralduse seaduse muudatus (SE 451) jääb esialgu veel komisjoni küpsema.

Mis saab edasi? Tuleb nõustuda Jüri Raidlaga, kes korduvalt tõdes, et Tallinna valimiskorda puudutava eelnõu põhiseaduslikkuse või põhiseaduse vastasuse üle ei otsusta lõplikult tema, õiguskantsler ega Riigikogu, vaid Riigikohus. Ilmselgelt päädib see vaidlus seaduse vastuvõtmise korral Riigikohtus niikuinii.

No comments: