23.10.07

Lugu Mariast, Lasnamäe üksikemast

Maria on 35-aastane naine, kes kasvatab üksi oma algklassides käivat last ning töötab väikses Lasnamäe nurgapoes müüjana.

Kord kuus korjab Maria kokku oma keskkütte, elektri- ja veearved ning viib need Lasnamäe linnaosavalitsusse. Linnaosaametnikud arvutavad välja, kui palju - või õigemini kui vähe - jääb Mariale pärast eluasemekulude maksmist raha iga pereliikme kohta kätte ning maksavad vastavalt sellele tema perele toimetulekutoetust.

Toimetulekutoetusel arvestatakse toimetulekupiiri, mis praegu on seatud 900 krooni peale. See tähendab, et pärast kõigi eluasemekulude äramaksmist peab iga pereliikme kohta ära elamiseks jääma 900 krooni (näide on lihtsustatud, tegelik toetuse maksmise kord on keerulisem ja nüansirohkem).

Toimetulekutoetus on Eestis kahjuks vähetuntud, sest kuigi selle saajaid on arvuliselt palju, et suuda need väga väikese sissetulekuga inimesed ennast kunagi meediasse välja murda ning seega ka oma olemasolu ja muret teadvustada. Samas on toimetulekutoetus üks kõige paremini adresseeritud toetus, sest seda ei jagata ühtlaselt kõigile teatud elanike rühma kuuluvatele inimestele, vaid just neile, kel häda kõige suurem.

Ometi on neid lihtsalt Mariasid päris palju. Sotsiaalministeeriumi andmetel sai 2006. aastal toimetulekutoetust 19 200 peret 135,4 miljoni krooni eest. Toetust saavaid peresid oli kõige rohkem Ida-Virumaal (4757), Pärnumaal (1972) ning Tallinnas (1829). Kõige rohkem oli 2006. aastal toimetulekutoetuse saajate seas töötuid, lastega peresid ja pensionäre.

Sotsiaaldemokraadid teevad ettepaneku tõsta toimetulekutoetuse piiri järgmisel aastal 1000 krooni peale, et aidata kõige väiksema sissetulekuga leibkondi. Kuna raha on riigieelarves viimastel aastatel selle toetuse maksmiseks arvestatud suure varuga, siis on omavalitsused osa riigilt saadud rahast kulutanud mitte toimetulekutoetuste maksmiseks vaid muudel toredatel eesmärkidel. Tõstes toimetulekupiiri 1000 kroonini tagab riik, et kogu toimetulekutoetusteks 2008. aasta riigieelarves määratud 100 miljonit krooni jõuab Maria ja tema laste ehk kõige suuremate abivajajateni.

Maria ja tema pere jaoks tähendab see kuusissetuleku kasvu 300 krooni võrra kuus. 300 krooni näib naeruväärselt väikse summana enamusele inimestest, kuid on oluline lisaraha vaesele perele.

Lõpetuseks - nimetasin selle näites kasutatud naise nimme Mariaks ja panin ta elama Lasnamäele. Usun, et enamusel lugejatest tekkis nii alateadlik mulje, nagu oleks tegemist mitte-eestlasega ning toimetulekutoetuste maksmisel seega ka rohkem mitte-eestlaste murega. Maria võib olla venelane, aga võib olla ka eestlane, sest läbi aastakümnete on Maria olnud üks populaarsemaid naisenimesid. Toetust toimetulemiseks vajavad rahvusest sõltumata aga ühtviisi kõik väikese sissetulekuga pered.

No comments: