9.3.10

Pirita ja Lasnamäe lasteaiad naistepäeval

Kuna sotsiaaldemokraatidel on kena komme viia juba kuuendat aastat 8. märtsil naistepäevakringel kõigisse Tallinna lasteaedadesse, siis väisasin eile viit Pirita ja Lasnamäe lasteaeda.

Lapsevanemana oli väga hea meel näha hästi motiveeritud lasteaiaõpetajaid, kes on kitsikusest hoolimata heatujulised ja tahtmist täis. Nende hoolde võib oma lapse hea alushariduse saamiseks julgesti usaldada ning ühe erandiga olid ka lasteaiamajad heas korras.

Mullustesse eelarvekärbetesse suthusid lasteaedade juhatajad üllatavalt mõistvalt, ehkki pidid toime tulemiseks vähendama inimeste töökoormust ja seega ka palka, ning tõmbama miinimumini kõik kulud. Samas rõhutati nagu ühest suust, et tänavu kulusid lasteaedade arvelt koomale tõmbamine tähendaks ajutisele kollektiivpuhkusele minekut ja "putka" kinnipanemist.

Lasteaednikke ärritas kaks asja - esiteks see, et mullu viimase kahe kuuga võeti lasteaedadelt võimalus kasutada aasta lõpuks varutud raha, mis oli mõeldud kas väikeste tulemuspalkade maksmiseks või uue inventari ja mänguasjade ostmiseks.

Valimistejärgsest valusast kärpest võitsid need lasteaiad, mis juba suvel raha ostudeks ära kulutasid või puhkusetoetustena välja maksid, sest neilt polnud aasta lõpus midagi kärpida. Topelt kaotasid aga aasta lõpuks raha säästnud lasteaiad, sest neilt võeti jääk käest ära ning lisaks lähtuti 2010. aasta eelarve koostamisel 2009. aasta tegelikest kuludest.

Sel taustal oli mõistetav linnavalitsuse otsus kehtestada tänavu lasteaedadele kvartaalsed kulu limiidid. Paraku näitab linnavalitsuse tölplust see, et kvartaalsete kululimiitide alla arvestati algul ka küttekulud, mis aasta vältelt ühtlaselt ei jagune ning sel aastal esimeses kvartalis niikuinii eriti viletsamates majades asuvate lasteaedade eelarve lõhki ajavad.

Pirita lasteaedades polnud õnneks probleeme sellega, et töötud vanemad võtavad kokkuhoiuks lapsed lasteaiast ära, küll on see trend eriti üksikvanemate puhul tuntav Lasnamäel. Kui töötu vanem võtab lapse lasteaiast koju, siis võib ta küll lapsele ise lugemist ja arvutamist õpetada, aga korralikust alusharidusest, mis lasteaias hõlmab ka muusika-, liikumis-, käsitöö- ja muid süstemaatilist õpetamist eeldavaid tunde, jätab ta oma järeltulija nii paratamatult ilma. Mängusõpradest rääkimata.

Seetõttu on väga mõistlik sotsiaaldemokraatide soov, et Tallinna linn hüvitaks töötutele lasteaia kohatasu, sest muidu jagunevad lasteaialapsed masu ajal hariduslikult eriti julmal moel.

P.S. Vabanda ka tädi Paula ees, kes pahandas, et ma blogikannetele pika vahe sisse lasin.

No comments: