11.3.10

Miks kallines kahekordselt kaitseministeeriumi dokumendihaldussüsteem?

Esitasime täna Riigikogus koos kolleegide Kalev Kotkase ja Kalvi Kõvaga kaitseminister Jaak Aaviksoole arupärimise, mis lähtus riigikontrolli IT-alasest auditist:

Riigikontrolli kontrollaruandest Riigi infosüsteemide arendusprotsessi tulemuslikkus ilmneb, et Kaitseministeerium pole korraldanud auditeeritud infosüsteemide arendustöid kooskõlas hea tavaga ning pole taganud nende rakendamist kavandatud tähtaegadel ja planeeritud mahus.

Aruandest nähtub, et Kaitseministeeriumi dokumendihaldussüsteem oli kontrollaruande tegemise hetkeks läinud kavandatust ehk 9 miljoni krooni suurusest summast 7,93 miljonit krooni kallimaks, see oli vaatamata tähtaja möödumisele lõpetamata ning selle täielikuks rakendamiseks on vaja teha lisaarendusi. Ka auditi tutvustamisel 8. märtsil 2010 aastal Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis tõdesid nii Riigikontrolli kui Kaitseministeeriumi esindajad, et tänini pole dokumendihaldussüsteemi rakendatud Eesti kaitseväes ehk seda ei kasuta üle poolte algselt kavandatud kasutajatest.

Kontrollaruandes on toodud välja Kaitseministeeriumi juhtkonna kaheldava väärtusega otsused, mis lõid eelduse ülalpoolkirjeldatud kahetsusväärse olukorra tekkeks. /.../

Dokumendihaldussüsteem on rakendatud vaid kahes asutuses kavandatud kolme asemel (punkt 64). Eesti Kaitsevägi, ehk umbes pooled lõppkasutajatest, pole uut infosüsteemi kasutusele võtnud (punkt 72). Seetõttu pole dokumendihaldussüsteem muutnud Kaitseministeeriumi valitsemisala toimimist tulemuslikumaks (punkt 72).

Eelnevast johtuvalt küsime:

1. Miks kulus kavandatud 9 miljoni krooni asemel dokumendihaldussüsteemi loomiseks 16,9 miljonit krooni ning sellegipoolest ei ole nelja aastaga suudetud dokumendihaldussüsteem täielikult käivitunud?
2. Kes vastutab riigi raha ebaefektiivse ja ebaperemeheliku ümberkäimise eest Kaitseministeeriumis?
3. Miks ei ole dokumendihaldussüsteem tänini rakendatud Eesti Kaitseväes?
4. Kas ja milliseid täiendavaid kulutusi on Kaitseministeerium pidanud pärast Riigikontrolli auditi lõppu pidanud tegema dokumendihaldussüsteemi täiendavaks arendamiseks?
5. Kui palju lisaraha nõuab dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõtt Eesti Kaitseväes ja millal see toimub?

Riigikontrolli kontrollaruanne Riigi infosüsteemide arendusprotsessi tulemuslikkus on kättesaadav veebilehel http://www.riigikontroll.ee/upload/failid/ka_70015_infosusteemide-arendusprotsess_12.02.2010_lopp.pdf

4 comments:

Anonymous said...

Kes on need tarnijad, kes peaksid antud hankes trahve maksma ning tulevikus riigihangetest suu puhtaks pühkima?

Hannes Rumm said...

Tarnijat pole riigikontroll välja toonud, küll selgub auditist, et tööd oli nii halvasti plaanitud, et sellest tekkisid lisakulud. (Mitte ainult kaitseminis, aga seal eriti hullusti.) Tarnija pole selles mõtet süüdistada, kui algul tellitakse ühte asja, siis hoopis teist ning makstakse selle eest lahkelt juurde.

Anonymous said...

Net Group was granted the Achiever of the Year title for its productive co-operation with IBM. Net Group owes the honourable title to achieving the best results in 2009 as the providers of software services and infrastructure solutions.

Net Group has been productively co-operating with IBM for more than ten years, for the past five years being IBM’s best partner in the developing of all products and services.
In co-operation with Net Group, IBM offers server and document management solutions and Web-Sphere-based software solutions in Estonia.
“Together with Net Group we have, for the past years, completed hundreds of server and document management solutions based on innovative technology in Estonia, which help our customers to save costs. Co-operating with Net Group has always been pleasant and productive,“ said Riina Roosipuu, the Sales Manager of IBM Estonia.

“Our goal is to always offer our customers the best solutions that would meet their goals and business models. Since quality is of the utmost importance for us, it is only natural that IBM has become one of the most important business partners for Net Group,“ said Priit Kongo, the CEO of Net Group.

Among the biggest projects completed in co-operation by the two companies in 2009 were a document management solution developed for the Estonian Ministry of Defence and a server solution developed for the Tallinn University of Technology.

Net Group is an Estonian information technology company of the new generation, based on private capital, offering innovative, sustainable and economically efficient IT solutions both in Estonia and the Baltic Sea countries. To achieve our goals, we rely on high ethical standards, professional management and great partnerships with our customers.

Anonymous said...

Nii kipub minema jah. Olen ise ühe samalaadse asja tellimisega aastate eest kokku puutunud. Esitad oma esialgse nägemuse, firma pakub tüüplahendust. Kui siis hakkad hädavajalikke asju juurde nõudma, satub firma hoog ja lisab peoga ohtralt nö kelli ja vilesid ka, mis on küll kenad vaadata, aga kasutegur on suht kasutu. Järgmine tase ja samuti tüüpiline olukord on see, et programmi teinud firma paneb pillid kotti ja lubatud programmi arendust ei toimu, mistõttu tuleb paari aasta pärast uus programm osta.