14.10.09

Professor Sõrg: sotsiaaldemokraadid ennetavad järgmist kinnisvaramulli

Tartu Ülikooli rahandusprofessor Mart Sõrgi peab sotsiaaldemokraatide eile väljapakutud uut asjaõigusseaduse ja pankrotiseaduse muudatust heaks ennetavaks abinõuks, et mis välistab uute laenubuumide tekke.

Järgnevalt Mart Sõrgi vastused Vikerraadio saate Uudis+ reporterile Lauri Varikule.

Tartu Ülikooli rahanduse õppejõud professor Mart Sõrg, mida teie arvate mõttest ja võimalikust seaduseelnõust, mis muudaks eluasemelaenu tagatise süsteemi. (See on) Idee, mille on välja käinud sotsiaaldemokraatlik Erakond ja natuke teisel kujul on seda mõelnud ka Keskerakond.

Kindlasti oli üks laenubuumi põhjus see, et pangad viisid omavastutuse määra allapoole. Kui ta oli enne laenubuumi reeglina 30%, mis pidi oma rahana panema korteri või elamu ostmiseks, siis see (omavastutuse määr) viidi alla 10% peale või võibolla isegi veel allapoole. Selles mõttes ta on väga hea preventatiivne abinõu, et uut laenubuumi ei tekiks.

Muidugi tekivad selle rakendamisel tagasiulatuvalt probleemid, sest lepingud on ju juriidiliselt sõlmitud ja neid on võimalik vaidlustada kuni Riigikohtuni, kui seal tehakse olulisi muudatusi. Aga ettepoole vaadates oleks see kindlasti väga kasulik, et ära hoida sarnaseid mullide tekkimisi kinnisvara- ja laenuturul.

Kriitikud, eelkõige just pankurid ise, on öelnud, et sellise seaduse tulek kuivataks eluasemelaenu täiesti kokku, sest lisaks sellele, et omafinantseeringu nõue kõvasti kasvaks, tõuseksid ka laenumarginaalid?

See, et omafinantseeringu osa kasvab, see on paratamatu, sest see ju ongi seaduseprojekti eesmärk. Aga kuivõrd laenuvõtja omavastutus kasvab, siis peaks laenuintress ju langema, sest panga riskid ju vähenevad. Ma ei saa kuidagi aru, millega põhjendatakse seda, et laenuintressid peaksid tõusma!

Ohtlikku signaali see välismaale ei saadaks, et Eesti selliselt laenu andmise tingimusi muudaks?

Seda on ka teised riigid kasutanud. Soomes käib debatt samuti just omavastutuse (määra) oluliseks suurendamiseks, seal püüab jällegi pankade lobby seda takistada. Nii et me ei ole siin ainukesed, kes tahavad seda teed minna, et tulevikus kinnisvaraturul sarnaseid probleeme vältida.

Kokkuvõtte eilsest intervjuust tegi ka ERR, aga kuna see oli kahjuks kohati sisuliselt ebatäpse, siis edastan siinkohal intervjuu täisteksti.

No comments: