20.10.09

Põhiseaduskomisjon muudab europarlamendi nimekirjad avatuks

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas täna saata esimesele lugemisele valitsusparteide seaduseelnõu, millega Reformierakond loobub viimase parteina vastuseisust avalike nimekirjade taastamisele europarlamendi valimistel.

Mäletatavasti võitis tänavused europarlamendivalimised üksikkandidaat Indrek Tarand, kelle kampaania oli suuresti suunatud Reformierakonna ja Keskerakonna seadustatud nn suletud nimekirjade vastu. Avatud nimekirjade puhul reastuvad kandidaadid erakonna europarlamendivalimiste nimekirjas ümber vastavalt nende saadud häälte arvule, suletud nimekirjade puhul saavad valijad hääletada ainult erakonna terviknimekirja poolt.

Pärast juunikuised europarlamendi valimisi otsustas lõpuks ka Reformierakond loobuda vastuseisust avatud nimekirjadele ning kaks valitsusparteid esitasid Riigikogule vastava seaduseelnõu.

Avatud nimekirjad saanuks kiiremini seadustada, sest täpselt samasisuline eelnõu on Riigikogus juba esimese lugemise läbinud. Mullu septembris põhiseaduskomisjoni poolt sotsiaaldemokraatide, Keskerakonna ja IRL-i algatatud eelnõu 341 SE läbis juba 12. novembril 2008. aastal esimese lugemise.

IRL-i liikmed Andres Herkel ja Mart Nutt tunnistasid täna põhiseaduskomisjonis, et uut eelnõu oli neil vaja algatada ainult selleks, et Reformierakond eelistas välja tulla oma nimele kirjutatud eelnõuga ning mitte liituda konkurentide seadusliku algatusega.

Pärast uue eelnõu nr 524 esimest lugemist liidab põhiseaduskomisjon kaks eelnõu, sest sisuliselt kattuvad nad üksteisega täielikult.

Kordan siin ka varasema seaduseelnõu lühikest teksti: Euroopa Parlamendi valimise seaduse (RT I 2003, 4, 22; 2006, 55, 408) paragrahvi 61 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„(2) Erakonna nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber vastavalt igaühele antud häälte arvule. Kui vähemalt kahele kandidaadile on antud võrdne arv hääli, siis reastatakse ettepoole kandidaat, kes oli erakonna poolt esitatud nimekirjas eespool. Erakonna ümberreastatud nimekirjas saab mandaadi kandidaat, kes on nimekirjas eespool”.

No comments: