22.10.09

Mälumäng Tallinna Inglise Kolledzi 5. klassidele

Osalesin täna nagu suure osa Eesti ühiskonna progressiivsest osast projektis "Tagasi kooli" ning tegin Tallinna Inglise Kolledzi 5. klassi lastele teemal "Lapsed ja seadus" kaks mälumängu.

Tunni andmise asemel tegin just mälumängu, et lastel oleks põnevam kaasa mõelda. Lihtsatele küsimustele nagu "mis teid iga päev ümbritseb ja teie käitumist mõjutab?", vastati lupsti: "Seadused".

Aga olid ka mõned raskemad küsimused, millele vastust ei leitud. Kas teie teate, mitu seadust kehtib (andmebaasi Estlex järgi) Eestis?

Või milline sõna tuleb kirjutada selles seaduses olevale punktiirjoonele:
"……………….. käesoleva seaduse tähenduses on komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajanduse jaoks) ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haridus- ja kontrollsüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, 30.04.2004, lk 18-58), artikli 2 punktis 1a sätestatud maatükk."

Esimese küsimuse vastus on: 2591. Teise küsimuse vastus on: põld. Nii jabural moel sõnastab põllu mõiste üks eredamaid näiteid eurospiigist.

No comments: