1.9.09

Austatud härra Ansip

Vastates 5. veebruaril 2007. aastal Riigikogu liikme Taavi Veskimägi arupärimisele euroga liitumise kohta ütlesite: „Vabariigi Valitsus on seadnud eesmärgiks saada Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu täisliikmeks ja võtta kasutusele Euroopa Liidu ühisraha euro niipea kui või­malik /---/”. Samas põhjendasite plaanide luhtumist ühineda euroalaga 1. jaanuaril 2007. aastal väliste hinnašokkide ning kütuse ja toiduainete hinnatõusuga.

Kahjuks on viimasel ajal ilmnenud, et Vabariigi Valitsus ei ole teinud omalt poolt kõike vaja­likku eurole üleminekuks, mis seab tõsise kahtluse alla Teie juhitava valitsuse tõsiseltvõeta­vuse.

17. augusti 2009.a. ajalehest Postimees selgus, et enam kui kaks ja pool aastat pärast esialgset kavandatud euroga liitumise tähtaega ei ole riigi pensionikassa valmis pensionide välja­maksmiseks eurodes. Samast artiklist selgub ka, et valitsusel puuduvad lepingud vajalike in­fosüsteemide uuenduste tegemiseks, mistõttu pole isegi teada, mis ajaks õnnestub eurole üle­minekut takistavad tööd ära teha.

Sellest tulenevalt esitan teile Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 139 alusel järg­mised küsimused:

1. Kuidas on võimalik, et olukorras, kus juba 31. jaanuarist 2005 töötab valitsuskomisjon eu­role sujuva ülemineku tagamiseks vajalike tegevuste koordineerimiseks ei ole kavandatud vajalikke tegevusi pensionikassa infosüsteemide uuendamiseks, mis võimaldaks maksta eu­role ülemineku korral pensione?

2. Kes vastutab Vabariigi Valitsuse tegematajätmiste pärast, mis takistavad Euroopa Liidu ühisraha euro kasutuselevõttu Eestis?

Lugupidamisega
Hannes Rumm
Riigikogu liigeEsitasin eile sellise arupärimise peaministrile.

No comments: