17.9.09

Arupärimine Juhan Partsile majandusministeeriumi haldusala parteistamise kohta

Austatud härra Parts

Majandus- ja kommunikatsiooniministrina olete aktsiaselts Eesti Energia üldkoosolekuks. Nimetatud ettevõtte ainuomandis olev OÜ Elering nõukogu nimetas konkurssi välja kuulutamata 4. septembril 2009.a. juhatuse esimeheks alates 01.12.2009 Teie erakonnakaaslase Taavi Veskimägi.

25.08.2009 nimetasite Tarbijakaitseameti uueks peadirektoriks endise Pärnu linnapea, Isamaa- ja Res Publica Liidu Pärnu osakonna juhatuse liikme Andres Sooniste.

Sellest tulenevalt esitame teile Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 139 alusel järg­mised küsimused:

1. Kas viimase kümne aasta jooksul on ka varem Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala asutustes ja äriühingutes, samuti haldusalas olevate riigile kuuluvate äriettevõtte juhiks nimetatud inimesi, kes kuuluvad majandusministriga ühte erakonda? Nende olemasolu korral palun tutvustage neid näiteid.
2. Miks ei korraldatud OÜ Eleringi juhatuse esimehe leidmiseks avalikku konkurssi?
3. Miks on majandusminister asunud politiseerima oma valitsemisala asutusi ja äriühinguid, asudes neid mehitama IRL-i liikmetega ehk ministriga samasse erakonda kuuluvate inimestega?

Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liikmed Kalvi Kõva, Sven Mikser, Heljo Pikhof ja Hannes Rumm

Taustaks arupärimisele niipalju, et selle ajendas murettekitav trend, mille kohaselt IRL-i tipp-poliitikud räägivad avalikkuses kõva häälega apoliitilise juhtimise eelistest, kuid samal ajal tegelevad jõuliselt avaliku sektori ametikohtade parteistamisega. Lisaks tarbijakaitseameti ning OÜ Elering juhi kohtadele nimetas IRL hiljuti oma liikmed Järva- ning Jõgevamaa maavanemateks.

Ilma avaliku konkursita Eleringi juhatuse esimeheks saanud Veskimägi senine töökogemus ettevõtluses piirdub tema ametliku CV kohaselt 1997. aastal ASi Eesti Merelaevandus peadirektori nõunik-konsultandi ameti pidamisega. Võimatu on uskuda, et avaliku konkursi abil poleks sellele kohale leitud Veskimägist suurema ettevõtluskogemusega juhti firmale, millel on ainsana õigus osutada Eestis elektri ülekandeteenust.

No comments: