15.9.09

Miks kritiseeris president Silver Meikarit?

President Toomas Hendrik Ilvese ütles eilses Riigikogu tööaasta avakõnes muuhulgas järgmised sõnad: "Ma ei mõista, kuidas saab hääletada seaduse poolt ja ühtaegu toetada presidendi otsust jätta see välja kuulutamata. Riigikogu liige, kes vajutab hääletusnupule, vastutab Eesti rahva ees."

Ilmselt ajendas Toomas Hendrik Ilvest sel teemal sõna võtma reformierakondlase Silver Meikari käitumine, kes juunis parteidistsipliini sunnil hääletas Karistusseadustiku ja Riigi hädaolukorra seaduse muutmise seaduste poolt. See oli seadus, mis ajendatuna kõva käe ihalusest, piiras oluliselt inimeste õigusi ja vabadusi ning oli selges vastuolus põhiseadusega. IRL-i ja Reformierakonna häältega vastu võetud seadust pidas põhiseadusega vastuolus olevaks ka president Ilves ning jättis selle välja kuulutama.

Eriti kummaline oli selle seaduse puhul aga Silver Meikari käitumine, kes hääletas seaduse vastuvõtmise poolt, ehkki pidas seadust inimeste õiguseid ja vabadusi lubamatult piiravaks. Vähe sellest, pärast seaduse vastuvõtmist palus Meikar presidendil jätta see seadus välja kuulutamata, öeldes koos Aleksei Lotmaniga riigipeale saadetud kirjas: "... palume kaaluda, kas antud eelnõud riivavad ebaproportsionaalselt kodanike põhiõigusi ja -vabadusi ning kas need on kooskõlas EV põhiseadusega."

President Ilvese eilne kõne oli väga tuumakas ja rääkis ainult olulistest asjadest. Meikari vastuolulisele käitumisele tähelepanu juhtimine näitab, et riigipea pidas oluliseks ohuks parlamentaarsele demokraatiale ka sellist Riigikogu liikmete käitumist, kus räägitakse üht, aga tehakse oma südametunnistusega vastuollu minnes teist. Ehk nagu ütles riigipea, meikarlikult käitudes loobub Riigikogu liige vastutusest Eesti rahva ees ning taandab end ise parteisõduriks.

No comments: