3.8.09

Viga parandatakse, aga viga ei tunnistata

Täna sai Riigikogus selgeks, et vähemusvalitsus ja rohelised tunnistavad oma vigu käibemaksumäära üleöö tõstmisel, kuid keelduvad seda avalikult tunnistamast.

1. juulist vaid mõnepäevase etteteatamisega tõusnud käibemaksumäär tekitas kindlalt tuvastatavat rahalist kahju kümnetele tuhandetele ettevõtjatele ning õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul rikkus vähemusvalitsus seega ettevõtjatele põhiseadusega tagatud õigusi.

Näiteks võib tuua ettevõtted, mis esitasid juunis igati seaduslikult arveid 18-protsendilise käibemakmaksumääraga erinevatele riigiasutustele, ning mis juhul, kui arvete tasumise tähtaeg oli juulis, peavad vahepealse 2-protsendilise käibemaksumäära tõusu riigile omast taskust kinni maksma. Ja need tuhanded FIE-d, kes esitasid juunis igati seaduslikult arveid 18-protsendilise käibemakmaksumääraga, kuid juhul, kui arve tasuti juulis, peavad 2-protsendilise käibemaksumäära samuti omast taskust kinni maksma.

Tänu EVEA, õiguskantsleri ja Maksumaksjate Liidu tegevusele sai vähemusvalitsus ise ka oma vigadest aru ning mõistis, et kui vigu ei parandata, siis toob see kaela lisaks õiguskantsleri tehtud ettepanekule mitmeid kohtuasju ning võib riigikassale kokkuvõttes väga kalliks maksma minna.

Seepärast esitati tänase Riigikogu istungi alguses seaduseelnõu, mis eeldatavasti (kahjuks pole seni olnud võimalik selle tekstiga ise tutvuda) sisuliselt korvab ülehelikiirusel maksutõusuga kaasnenud kahju ning viib keerulise seadustepaketi põhiseadusega kooskõlla.

Samas hääletasid IRL, Reformierakond ja Rohelised istungi lõpul õiguskantsleri ettepaneku maha ega tunnistanud seega oma viga avalikult. Õiguskantsleril on nüüd ilmselt moraalne kohustus kaevata tänane Riigikogu enamuse otsus edasi Riigikohtusse, kus siis peab saabuma lõplik selgus küsimuses, kas üleöö maksude tõstmine või langetamine on põhiseadusega kooskõlas või mitte. Tuleviku jaoks loob Riigikohtu otsus olulise pretsendendi, mis kas tagab maksumaksjatele turvalise etteteatamisaja maksumuudatuste kohta või annab valitsusliitudele vabad käed jõustada mõnepäevase etteteatamisega muudatusi, mis mõjutavad otseselt kümnete tuhandete ettevõtjate ja sadade tuhandete inimeste tegevust.

Riigikogu põhiseaduskomisjonis oli Indrek Teder väga enesekindel oma võidus.

No comments: