12.10.08

Tulevikus ei maksa riik eripensionäridele vanglakaristuse kandmise ajal pensionit

Sel nädalal eripensionite maksmise korra muutmiseks loodud valitsusliidu töörühm otsustas üksmeelselt, et tulevikus kaotavad eripensionärid õiguse saada pensionit vanglakaristuse kandmise ajal.

Selline otsus on õiglane ja mõistlik. Õiglane seetõttu, et nii võrdsustatakse eripensionite saajad tavalist riiklikku vanaduspensionit saavate inimeste õigustega. Mõistlik seetõttu, et riik tasub raske kuriteo sooritanud inimestele vanglakaristuse kandmise ajal niigi kõik ülalpidamiskulud

Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 46 lõige 1 ütleb: "Kui kohus mõistab pensionäri süüdi ja karistab teda vabadusekaotusega, peatatakse riikliku pensioni maksmine vabadusekaotuse kandmise ajaks." Seevastu eripensionite maksmise kord on sätestatud kaheksas eri seaduses ning seal pole ette nähtud võimalust katkestada pensioni maksmine vanglakaristuse kandmise ajaks.

Kui senist eripensionite maksmise korda mitte muuta, siis võib tekkida olukord, kus riik peab näiteks mõne riigireetmises süüdistatud ja pikaajalist vanglakaristust kandva inimese pangaarvele kandma 15 000 - 25 000 krooni kuus. Karistusaja lõppedes lahkub selline kurjategija vanglast miljonärina muretuid vanaduspäevi veetma.

Valitsusliidu töörühma eripensionite maksmise korra muutmiseks kutsusid kokku sotsiaaldemokraadid ning sellesse kuuluvad Hanno Pevkur (Reformierakond), Ken-Marti Vaher (IRL) ja Hannes Rumm (SDE). Töörühma loomise ajendiks oli riigireetmises süüdistatava Herman Simmi juhtum, kellele Eesti riik peab süüdimõistva kohtuotsuse korral eripensionit edasi maksma, sest see on talle politseiseaduse kohaselt määratud eluks ajaks.

Töörühm loodab eripensionite korda muutva eelnõu Riigikogu menetlusse esitada järgmisel nädalal ning see sisaldab teisigi muudatusi senise eripensionite maksmise korraga võrreldes.

Praegu saab eripensionit sotsiaalministeeriumi andmetel üle 1800 inimese, kellest üle poole on veel tööeas ning eripensionite maksmiseks kulub 153 miljonit krooni aastas. Eripensionit makstakse näiteks endistele politseinikele, kaitseväelastele, kohtunikele ja Riigikogu liikmetele.

No comments: