2.12.10

Presidendi sõnavõistluse tulemuste ühelauseline kokkuvõte

Avaõigusliku ETV uus hoone ehitatakse euroliidu juhindit järgides averuse rahastamisskeemi kasutades, et muuta Eesti infot peavoolustava meediakanali taristu kestlikumaks.

No comments: