21.11.10

Audiitorkogu keeldus erakondade raha kosmeetilisest kontrollist

Audiitorkogu president Toomas Vapper andis sel nädalal Riigikokku laekunud kirjas teada, et Audiitorkogu ei soovi määrata sõltumatu erakondade rahastamise järelevalve komisjoni üheks liikmeks Audiitorkogu esindavat audiitorit.

Keeldumise olulisemate põhjusena nimetab Audiitorkogu president kavandatava komisjoni vähest sõltumatust ja ebakompetentsust. „Komisjoni, mille liikmetest vaid kaks on sõltumatud, (st ei esinda erakondi – HR) ei saa nimetada sõltumatuks,“ selgitab Toomas Vapper kirjas Audiitorkogu seisukohta. „Konkreetset ettevalmistust finantsarvestuse õigsuse kontrollimise osas omab kindlasti vaid üks komisjoni liige, so Audiitorkogu esindaja, mis seab ebaproportsionaalse koormuse sellele ühele liikmele.“

Esialgu pakuti Riigikogu põhiseaduskomisjonis välja kokkuleppe, mille kohaselt hakkavad erakondade rahastamist lisaks parlamendis esindatud erakondade esindajatele pärast järgmisi valimisi kontrollima ka Audiitorkogu ja advokatuuri esindajad. Advokatuur teatas oma soovimatusest kontrollkomisjonis osaleda juba varem.

Sotsiaaldemokraadid tegid eelmisel nädalal põhiseaduskomisjonis ettepaneku, et kontrollikomisjoni kuuluksid vabariigi valimiskomisjoni, õiguskantsleri, riigikontrolli ning maksu- ja tolliameti esindajad, et komisjon suudaks tagada erakondade rahastamise tegeliku, mitte ainult näilise kontrolli. Kahjuks toetasid Reformierakonna, IRL-i ja Keskerakonna esindajad vaid valimiskomisjoni esindaja kaasamist kontrollikomisjoni.

Homne Riigikogu põhiseaduskomisjon on pärast Audiitorkogu keeldumist lõhkise küna ees, sest algselt komisjoni kutsutud advokaadid ja audiitorid on sellest tööst keeldunud, kuid usaldusväärsete riiklike institutsioonide kaasamisest erakondade rahastamise kontrollimisse on suurparteid seni keeldunud.

No comments: