10.12.09

Riigiteenijate palkadest

Igati arusaadavalt suurt tähelepanu pälvinud kõrgemate riigiteenijate palga eelnõu läbis eile Riigikogus esimese lugemise ning põhiseaduskomisjoni liikmena pidasin sel teemal meiepoolse ettekande. (Kuigi eelnõu põhiasjad leppis eelmisel nädalal avalikkuse eest varjatult kokku Riigikogu esimehe Ene Ergma kokku kutsutud kõigi fraktsioonide töörühm, mitte põhiseaduskomisjon.) Siin kõne tekst Riigikogu stenogrammist:

Kordamata eelkõnelejate juttu selle kohta, miks seda eelnõu on vaja, toon välja ühe sotsiaaldemokraatide eriarvamuse. Nimelt on sotsiaaldemokraatidel kõrgemate riigiteenijate ametipalkade eelnõule üks oluline parandusettepanek. Me peame õigeks, et riigiteenijate palka ei määra Riigikogu, vaid seda teeb Soome eeskujul sõltumatutest arvamusliidritest koosnev kolmeliikmeline töörühm.

Oleme seda mõtet Riigikogu erinevates koosseisudes välja pakkunud alates selle sajandi algusest, seega väga järjepidevalt. Ka hiljuti on mõni suurem fraktsioon selle maha laitnud põhjusel, et Riigikogus pole koos lollid inimesed, vaid sama targad kui sõltumatud arvamusliidrid. Me ei ole sellise põhjendusega nõus, sest teiste seas ka iseendale palga määramine on Riigikogu jaoks lõputu ja mõttetu ühiskondlike pingete tekitamise põhjus.

Soome kogemus on näidanud, et sõltumatute arvamusliidrite kaasamine parlamendi palga määramisel vähendas järsult ühiskonnas tekkinud pingeid ja andis Soome kolleegidele võimaluse tegelda märksa olulisemate ning ühiskondlikult kasulikemate teemadega.

Eelmisel nädal seda eelnõu koostanud ja Riigikogu esimehe Ene Ergma juhtimisel koos käinud kõigist Riigikogu saadikurühmade esindajatest koosnev töörühm arutas õnneks esimest korda tõsiselt võimalust kaasata palga määramisse sõltumatud arvamusliidrid. Kahjuks nullis meie mõtte lõpuks siiski mõne fraktsiooni vastuseis, sest selle eelnõu puhul on algusest peale olnud Riigikogus kokkulepe, et arvestatakse vaid neid muudatusi, mille poolt on kõik kuus erakonda.

Aga me oleme järjekindlad ja esitame kindlasti enne teist lugemist Riigikogule ettepaneku, et parlamendi enda asemel määraks järgmise Riigikogu, valitsuse ja teiste kõrgemate riigiteenijate palga mitte parlament, vaid sõltumatud arvamusliidrid.

Meenutan ka, et parlamendi esimehe juhitud töörühm otsustas, et kõrgemate riigiteenijate eelnõu läheb menetlusse kas kõigi kuue erakonna toetusel või üldse mitte. Rõhutan, et sotsiaaldemokraadid ei ole rahul praeguse Riigikogu palgakorralduse, mis on jäigalt seotud keskmise palga statistilise arvestusega. Ja siin on selge, et kui kõrgemate riigiteenijate eelnõu läbi ei lähe, siis jääb praegune kord ka alates 2011. aastast jõusse ning selge on, et sellest pole keegi huvitatud.

Seetõttu otsustasid sotsiaaldemokraadid, et teeme sellele eelnõule ühe, kuid meie meelest olulise parandusettepaneku, aga toetame kindlasti selle eelnõu esimese lugemise lõpetamist, et ei jääks kehtima praegune nn nelja keskmise palga süsteem.

No comments: