29.1.08

Rõõmustavalt lühike kõne Allar Jõksi toetuseks

Aitäh proua juhataja! Head kolleegid! Rõõmustan teid tänase päeva kõige lühema kõnega.

Olen siin kõnepuldis selleks, et esiteks öelda – sotsiaaldemokraadid toetavad neid ettepanekuid, mida täna esitas õiguskantsler Allar Jõks.

Teiseks, toetama ka Allar Jõksi ettepaneku seda osa, mille kohaselt saab kõige kiiremini Riigikogu liikme staatuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viia nii, et sätestame Riigikogu liikme staatuse seaduses keelu Riigikogu liikme kuulumisele riigi esindajana riigiosalusega äriühingu nõukogus.

Kolmandaks – mul on heameel teile meenutada, et sotsiaaldemokraadid ei toeta õiguskantslerit mitte ainult sõnades, vaid juba mõnda aega ka tegudes. Ühegi riigiosalusega äriettevõtte nõukogusse ei kuulu need sotsiaaldemokraadid, kes on ka Riigikogu liikmed. Soovitan teil kõigil meie eeskuju järgida. Aitäh!

Lisan ka viite õiguskantsleri ettekandele ja kogu arutelu stenogrammile.

No comments: