3.1.08

Gruusia presidendivalimistel tuleb teine voor?

Gruusia ülehomsete presidendivalimiste puhul on palju segadust tekitanud asjaolu, et avaliku arvamuse küsitlused on ebausaldusväärsed ja vastuolulised. Mõned neist näitavad riigi senise liidri Mihhail Saakašvili suurt ülekaalu, teised suhteliselt väikest vahet ühinenud opositsiooniparteide kandidaadi Levan Gatšetšiladzega.

Pool tundi tagasi tutvustas Gruusiasse kogunenud välisvaatlejatele oma uuringutulemusi Kaukaasia Uuringutekeskuse piirkondlik juht Hans Gutbrod. Uuringukeskus on Gruusias, Armeenias ja Aserbaidžaanis avaliku arvamuse uuringuid läbi viinud 4 viimast aastat. Gruusias on nende valimi suuruseks 3300 inimest.

Nagu väidab Gutbrod, vastab nende keskuse küsitlusmetoodika peaaegu rahvusvahelistele standarditele hoolimata neis kolmes valitsevast olukorrast. (Kindlasti ei vasta neile näiteks üks Gruusia valitsuse rahastatud uuring, mis kuulutas Saakašvilile suurt võitu juba esimeses ringis, kuna selles küsitluses osalejate puhul pandi kirja vastaja nimi ja telefoninumber ehk et mingisugusest anonüümsusest polnud juttugi.)

Eelmise nädala alguses viis keskus läbi järjekordse uuringu, mille tulemuste põhjal ennustas Gutbrod, et kui valimised viiakse läbi ausalt, siis toimub ka valimiste teine voor, kuna Gatšetšiladze toetus ei jää Saakašvilist eriti palju maha. "Mina usun, et presidendivalimistel tuleb teine voor," kinnitas Gutbrod mulle omavahelises vestluses.

Kahjuks keeldus Gutbrod avaldamast mistahes numbreid, kuna paljud inimesed keeldusid seekord ülipolitiseeritud olukorras nende küsitlusele vastamast ning seetõttu ei pea ta küsitlustulemusi täiesti usaldusväärseks.

Küll oli Gutbrodil mitu halba uudist ekspresident Saakašvili jaoks. Esiteks on Gruusias vaid 3-4% selliseid inimesi, kes kiitsid heaks jõhkra opositsiooni meeleavalduse laialiajamise novembris ning eriolukorra kehtestamise. Sellist käitumist peavad suureks veaks isegi need inimesed, kes on veenunud Saakašvili toetajad.

Teine murelik sõnum Saakašvili ja tema võimupartei jaoks on see, et üle kolmandiku Gruusia kodanikest toetab valimiste järel mõnede opositsiooniparteide korraldatavaid meeleavaldusi juhul, kui Saakašvili võidab valimised esimeses voorus.

Ent presidendivalimisi kõrvale jättes on Gruusias demokraatia arenguks väga head võimalused. Erinevalt Armeeniast ja Aserbaidžaanist on inimesed siin poliitikast väga huvitatud. Kui grusiinidelt küsiti, kas nad on nõus väitega, et valimistel omab kaalu iga hääl, siis nõustus sellega enamik inimesi. Juba oktoobris oli 66% Gruusia kodanikke kindlad, et nad osalevad presidendivalimistel.

"Inimesed võtavad valimisi tõsiselt ja sel on demokraatlikele protsessidele kindlasti väga positiivne mõju," kinnitas Hans Gutbrod Kaukaasia Uuringute keskusest.

P.S. Head uut aastat kõigile lugejatele!

No comments: