29.6.07

Kanalisatsiooni oodates

Tallinnas peavad ligi 4000 maja elanikud tänini läbi ajama ilma kanalisatsioonita, ehkki linna kanaliseerimine pidanuks lõppema juba 2006. aastaks.

Need inimesed pommitavad aktsiaseltsi Tallinna Vesi aastast aastasse telefonikõnede ja meilidega. Nende inimeste küsimus linna vee-ettevõttele on lihtne: millal ometi jõuab kanalisatsioon meie tänavani?

Tallinna Vesi vastab ühtviisi: esialgsete plaanide kohaselt peaks kanalisatsioon teie tänavale jõudma näiteks 2008. aastal, kuid lõplik tähtaeg sõltub linnavalitsuse otsusest.

Muidugi ei rahulda selline vastus ühtki tallinlast, kes on pikisilmi veevärgiga ühinemist oodanud. Esiteks sõltub kanalisatsioonist tuhandete perede elukvaliteet. Elukvaliteedist sõltub omakorda neile peredele kuuluva kinnisvara hind.

Teiseks nõuab kanalisatsiooniga ühinemine majaomanikelt suurt investeeringut ning neil on õigus ja vajadus teada, mis aastaks see investeering oma pere eelarvesse kavandada. Seda enam, et veevärgiga ühinemise maksumus on viimase viie aasta vältel Tallinnas kahekordistunud!

Seetõttu palusin oma endistel kolleegidel Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist teha linnavalitsusele ülesandeks esitada konkreetne kanalisatsioonivõrgu välja ehitamise kava tänavate lõikes koos tähtaegadega.

On heameel, et Tallinna linnavalitsus nõustus äsja sotsiaaldemokraatide ettepanekuga ning võttis kohustuse esitada täpne kanaliseerimise kava 1. oktoobriks. Nii saavad tallinlased esimest korda võimaluse kontrollida, kas linnavõimud seekord peavad sõna või petavad neid jälle.

See tekst ilmus veidi toimetatud kujul ka eilses Linnalehes.

No comments: