9.6.09

Murravad avatud nimekirjadega läbi avatud ukse

Reformierakonna ja IRL-i soov esitada homme Riigikogu menetelusse eelnõu europarlamendi valimistel avatud nimekirjade taastamiseks on parteilise tsirkuse tegemine, sest samasisuline eelnõu on Riigikogus juba esimese lugemise läbinud.

Mullu septembris põhiseaduskomisjoni poolt algatatud eelnõu 341 SE läbis juba 12. novembril 2008. aastal esimese lugemise.

Seega pole avatud nimekirjade taastamiseks vaja teha PR-show'd, mis eriti suletud nimekirjade eestvõitleja Reformierakonna puhul on väga küüniline. Avatud nimekirjadele üleminekuks on vaja põhiseaduskomisjoni kapi otsast alla võtta seaduseelnõu 341, mille põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde Reformierakonna soovil sinna peitis, ning viia läbi eelnõu teine lugemine.

Lisan siia ka selle seaduseelnõu lühikese teksti:

Euroopa Parlamendi valimise seaduse (RT I 2003, 4, 22; 2006, 55, 408) paragrahvi 61 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Erakonna nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber vastavalt igaühele antud häälte arvule. Kui vähemalt kahele kandidaadile on antud võrdne arv hääli, siis reastatakse ettepoole kandidaat, kes oli erakonna poolt esitatud nimekirjas eespool. Erakonna ümberreastatud nimekirjas saab mandaadi kandidaat, kes on nimekirjas eespool”.

1 comment:

BC said...

ja kuidas kõigi ülejäänud valimistega on? seal läeb ikka nii, et valid keda tahad, saavad edasi ikka need kes ladvikus on..

kõik tuleb ära muuta avalikuks ja avatuks