2.12.08

Riigikogu palgateema lõpetuseks

Ühtpidi olen nõus täna Riigikogus esinenud ja rahva poolt palavalt armastatud kolleeg Aivar Riisaluga, teistpidi jälle mitte. Olen temaga ühte meelt selles, et Riigikogus iseenda sissetulekutega tegelemine ei ole kindlasti see töö, mille pärast me parlamenti läksime. Siit ka tänase teksti pealkiri, sest ilmselt tegeleb selle eelnõuga edasi juba riigikohus.

Kindlasti ei ole ma Aivariga aga nõus ses osas, et ajal, kui kõikjal Eestis ja Euroopas majanduskriisi tõttu järsult kulusid koomale tõmmatakse, tõusevad Riigikogu liikmete, ministrite, presidendi jt tipp-poliitikute ning põhiseaduslike institutsioonide juhtide palgad omasoodu edasi. Oleks erakordselt inetu, kui Riigikogu poleks majanduskriisile palkade külmutamisega reageerinud ning pugenuks põhiseaduse taha peitu. Veidi pikemalt selgitasin oma seisukohta täna Riigikogus peetud kõnes:

Tõtt-öelda arvasin, et tänane arutelu selle seaduse üle kulgeb kaunis kiretult, sest eelmistel kordadel nii pikki ja tuliseid kõnevoore Riigikogus ei peetud. Aga kuna läks tuliseks seisukohtade väljendamiseks, siis pean ka mina sotsiaaldemokraatide poolt mõned asjad ära klaarima.

Esiteks, selle eelnõu põhiseaduspärasusest. Mina kuulun küll nende inimeste hulka, kes hääletas selle eelnõu poolt eelmisel korral ja teeb seda ka täna teadmises, et see eelnõu on kooskõlas põhiseadusega. Austan Vabariigi Presidenti ja tema argumentatsiooni selle eelnõu kohta. Kuid täpselt samavõrra austan ma ka näiteks õiguskantsler Indrek Tederi, endise õiguskantsleri Allar Jõksi ja justiitsminister Rein Langi arvamust, kelle arvamus on vastuolus Vabariigi Presidendi arvamusega.

Ja ma ei saa aru selles mõttes Jürgen Ligi väitest, et põhiseadust on antud küsimuses kuidagi pahatahtlikult tõlgendatud. Siin on erinevad konfliktsed tõlgendused ja väga meelevaldne on võtta endale õigus öelda, et ühed tõlgendused on pahatahtlikud ja teised on heausksed või ainuõiged.

Kindlasti ei saa nõus olla ka Marek Strandbergiga, kes märkis, et põhiseadust tuleb nüüd, rasketes oludes, tõlgendada moel või teisel. Vaieldamatult on põhiseadus selline dokument, mida tuleb ühtviisi austusega kohelda nii halbadel kui headel aegade ja sinna sätestatud norme järgida nii halbadel kui headel aegadel. Seda meie omalt poolt kindlasti ka teeme.

Aga täna oleme paratamatult olukorras, kus meie ees on kaks väga lihtsat valikut. Kas võtta see eelnõu teisel lugemisel teistkordselt muutmata kujul vastu või ootamatult muuta meelt ja järgida president Toomas Hendrik Ilvese argumente. Eilsel põhiseaduskomisjoni koosolekul oli küll kõigile asjaosalistele selge, et see küsimus on lõpuni läbi vaieldud, detailideni selge, on välja joonistunud selged erimeelsused.

Ja ütlen ausalt, et kui parlament peaks täna ootamatult meelt muutma või siis täpsemini, parlamendi enamus peaks ootamatult meelt muutma ja võtma kuulda president Toomas Hendrik Ilvese soovitust, siis tõenäoliselt järgmine iseloomustav nimisõna selle Riigikogu koosseisu kohta ei saa olema mitte kummitempel, vaid midagi sootuks karmimat. Sotsiaaldemokraadid hääletavad ka täna selle seaduse vastuvõtmise poolt.

No comments: