9.2.07

Põllumajandusministeeriumi päris oma ajalugu

Mis ühendab nii väljapaistvaid poliitikuid nagu Ester Tuiksoo, Otto Strandmann, Hendrik Allik ja Ivan Oja? Vastus: põllumajandusministeeriumi arvates on nad kõik ühtviisi olnud Eesti põllumajandusministrid.

Kui see teile uskumatuna tundub, siis lugege põllumajandusministeeriumi koduleheküljelt nimekirja „Eesti põllumajandusjuhid-ministrid”. Ilusas kronoloogilises reas on alates 1918. aastast kirjas 47 nime, teiste seas saksa okupatsiooni aegsed põllutöödirektooriumi juhid ning nõuka aegsed tehniliste kultuuride, loomakasvatuse, sovhooside jm ministrid.

Nii originaalse ajalookäsitlusega eristub põllumajandusministeerium selgelt teistest ministeeriumitest. Näiteks rahandusministeerium on oma koduleheküljel kiiduväärselt üles lugenud kõik Eesti Vabariigi rahandusministrid läbi aegade. Seal on kirjas ministrid kuni 1940. aastani ning alates 1990. aastast. Välja on toodud ka 1944. aasta septembris viis päeva (!) ametis olnud Tiefi valitsuse rahandusminister Hugo Pärtelpoeg. Selgelt eristatuna on samas kirjas nõukogude ja saksa okupatsiooni aegsed rahandusjuhid ning eksiilvalitsuses rahandusteemaga tegelenud poliitikud.

Valitsuse koduleheküljelt selgub, et nõuka ega saksa okupatsiooni aegseid valitsusjuhte Eesti Vabariigi valitsusjuhtideks ei peeta. Sealgi on aga välja toodud Otto Tiefi valitsus ning eraldi eksiilvalitsuse peaministrid presidendi ülesannetes.

Ka presidendi kodulehekülg ei üllata meid sellega, et ENSV ülemnõukogu esimehi oleks tituleeritud Eesti Vabariigi riigipeadeks või neid mingi muul moel Konstantin Pätsi ja Lennart Meri vahele topitud.

Põllumajandusministeerium on oma originaalse ajalookäsitlusega suutnud püstitada tõelise rekordi: tänu juba 1918. aastal alanud ajaloolisele järjepidevusele on just sel ministeeriumil palju rohkem ministreid kui mistahes muul elualal.

No comments: