6.11.08

Mida tahab õiguskantsler Tallinnas muuta?

Tallinna suurim linnaosa Lasnamäe oleks oma 114 000 elanikuga iseseisvalt Eesti suuruselt teine linn ning Tallinna väikseim linnaosa Pirita annaks oma 14 000 elanikuga Eesti mõõtmetes välja täiesti keskmise linna mõõdu.

Just Lasnamäe ja Pirita erineva suuruse tõttu on õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul meie linnas volikogu valitud moel, mis on vastuolus põhiseadusega.

Tallinn on valimisringkondadeks jagatud nii, et väiksemad linnaosad saavad suhteliselt suurema esindatuse volikogus. Näiteks Pirital oli 2005. aastal 9050 valijat ning Lasnamäel 88 812 valijat. Volikokku pääses Piritat esindama 5 esindajat ning Lasnamäed 13 esindajat.

Õiguskantsler arvutas välja, et kui kõik kohad volikogus jagataks vastavalt linnaosa elanike arvule, siis peaks Pirita saama 2 esindajat ning Lasnamäe 18 esindajat. Muidugi ei arva õiguskantsler, et Pirita peakski saama nii vähe ja Lasnamäe nii palju esindajaid, kuid erinevus linnaosade esindatuse osas on tema meelest liiga suur.

Praegune valimiskord kaitseb väiksemaid tugevama ajaloolise identiteediga linnaosi nagu Pirita või Nõmme. Kahjuks arvab õiguskantsler, et põhiseadusliku vaidluse puhul ei ole võimalik arvestada linnaosade ajalooliselt ja geograafiliselt väljakujunenud identiteeti ning sellest tulenevaid linnaosade elanike erinevaid huve.

Mis saab edasi? Kui Riigikogu nõustub õiguskantsleriga, siis soovitab Indrek Teder muudatusi teha pärast 2009. aastat, sest ka valimisreeglite muutmine vahetult enne järgmisel aastal toimuvaid valimisi pole põhiseadusega kooskõlas.

See artikkel ilmus veidi lühendatult tänases Tallinna Linnalehes.

2 comments:

Anonymous said...

Ei tea, kas tasub Nõmme identiteedi pärast nii väga muretseda. Tegemist on siiski keskmise suurusega linnaosaga, mida valimissüsteemi võrdsemaks muutmisel ootaks äärmisel juhul ühe voliniku koha kaotus (järgi jääks kuus kohta ehk u 10% volikogust).

Anonymous said...

Vaataks Tallinnat kui ühte valimisringkonda ja prooviks valida selliselt, et iga erakond esitab vähemalt 61 inimest, kes saaksid hääli koguda üle Tallinna. Kui hääled koos, siis volikogu moodustaksid 61 enim hääli saanut, ehk siis persoonid volikokku ja mingit oma häältega "sabade" kaasatõmbamist ei toimuks. Siis oleks Edgar ja paar Keskerakonna liiget kindlalt sees, kuid peale 10 inimest kisub juba pingsaks, sest personaalseid hääli lihtsalt nii palju ei tule.
Linnaosa halduskogud pange aga paika nii, et igasse halduskogusse saab kandideerida vaid inimene kes reaalselt on ka üks aasta enne valimisi selles linnaosas elanud. Seega Pirita 11 halduskogu liiget oleksid need inimesed, kes omavad Pirital vähemalt aastast sissekirjutust ja saavad ülelinnalises häältekogumises hääli nii palju et oleks Pirita halduskogu liikmeks kandideerijatest 11 parima hulgast.
Kahjuks ei ole Teie just Pirita linnaosa elanik, kuigi hääli käite püüdmas küll.