14.5.08

Riigikogu muudab oma palgasüsteemi

Riigikogu töökorralduse komisjonis selgus täna hommikul, et kõik 6 parlamendierakonda soovivad muuta praegust palgasüsteemi, mille kohaselt Riigikogu liikme palk on seotud keskmise palga muutumisega.

Riigikogu fraktsioonidele esitatab töökorralduse komisjon arutamiseks kaks varianti palgasüsteemi muutmiseks.

Esimene on sotsiaaldemokraatide ettepanek, mille kohaselt Riigikogu palga määrab kindla summa peale sõltumatu arvamusliidrite komisjon. Sama süsteem toimib edukalt Põhjamaades. Näiteks Soomes kuulub sellesse kolmeliikmelisse komisjoni õigusteaduste professor ning kaks teenekat pensionil olevat riigiteenistujat. Muidugi on need inimesed hästi tuntud ja lugupeetud ning nende määratud palganumber on parlamendile seaduseks.

Teine variant on see, et üks Riigikogu koosseis määrab ära järgmise parlamendi koosseisu palga.

Mõlema variandi puhul on esmalt vaja saavutada poliitiline üksmeel, siis hakatakse arutlema palgakorralduse detailide üle.

Samuti otsustati küsida õiguskantslerilt arvamust selle kohta, kas põhiseadusega kooskõlas on palgakorralduse muutmine praeguse Riigikoosseisu jaoks.

Oluline on rõhutada, et lisaks Riigikogu liikmete palkadele haagitakse keskmisest palgast lahti ka ministrite, presidendi, kohtunike jt selle süsteemi alusel tasu saavate poliitikute ja ametnike palgad.

Lisaks on otsustas komisjon, et muutmisele läheb senine infotundide süsteem, mis muutub operatiivsemaks ja sisukamaks. Kindlasti hakkab parlament korraldama ka arutelusid olulistel teemadel ning seda märksa sisukamas vormis kui senised riiklikult oluliste küsimuste arutelud.

No comments: