10.9.07

President Ilvese tugevaim point: Iraak

Tänasel Riigikogu avaistungil märkis president Toomas Hendrik Ilves sissejuhatuseks, et on vaevalt paar kuud koos käinud parlamendi koosseisu ees juba neljandat korda.

Nii tiheda tempo puhul pole võimalik oodata, et riigipea nö kohustuslikku programmi kuuluv Riigikogu uue hooaja avakõne oleks enneolematu meistriteos. Sellegipoolest kaardistas Ilves täna ära mitmed olulised teemad: näiteks vajaduse leida koostöös Riigikoguga hea õiguskantseler, riigikontrolör ja Eesti Panga nõukogu esimees.

Enamasti jäi Ilves Riigikogu suhtes aupaklikuks ega hakanud parlamendile otse ette ütlema, kuidas ühel või teisel juhul käituda. Ent ühe otsuse koha pealt oli president väga otsekohene ning vastandus julgelt isegi avalikule arvamusele:

"Juba lähiajal tuleb Riigikogul otsustada /.../ kas Eesti kaitseväelased jätkavad osalemist rahvusvahelistel missioonidel Afganistanis, Iraagis ja Balkanil. Me teame, et arvamusküsitluste andmetel on Eesti rahva enamus Iraagi-missiooni võimaliku jätkamise suhtes eitavalt meelestatud. Samal ajal me teame, et Eesti riigi tõsiseltvõetavus liitlasena pannakse proovile olukordades, kus Eesti panustab meist geograafiliselt kaugete probleemide lahendamisse. Rahvusvaheline usaldusväärsus ja tõsiseltvõetavus on Eestile hindamatu väärtusega, nagu kogesime ise oma partneritelt tuge saades tänavu kevadel. Ehk võikski just siin kõik erakonnad üritada leida ühist keelt, nagu meil siiani välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes heaks tavaks on olnud. Kindlasti kutsun teid austama välismissioonidel langenud kaitseväelaste mälestust. Palun, ärge tirige hukkunud sõjamehi ja nende lähedaste leina poliitikasse."

Seega toetab ka president kindlalt valitsuse otsust pikendada Eesti missiooni Iraagis. Ent Riigikogu puhul võib olla kindel, et kuigi missiooni tõenäoliselt pikendatakse, pole üksmeel parlamendis nii kindel nagu valitsuses, sest tavapäraselt on ka paar sotsiaaldemokraati hääletanud Iraagi missiooni pikendamise vastu.

Kindlasti on vastuseis missiooni pikendamisele seekord palju suurem kui eelmistel kordadel juba põhjusel, et eelmistel hääletustel valitsusvastutust kandnud Keskerakond ja Rahvaliit on nüüd opositsioonis. Enamus KeRa esindajaid saab nüüd juhinduda mitte kaitse- ja välisministeeriumi soovitustest, vaid avaliku arvamuse küsitlustest.

2 comments:

Anonymous said...

Hannes, on see siis nii halb, kui lähtutakse avalikust arvamusest? See oleks ju kahepalgeline, kui mulluste presidendivalimiste aegne avalik arvamus oli hea ja õige, praegune aga paha ja patune. Nagu sa ise ütled, ka osa sotse on Iraagi missiooni pikendamise vastu. Kas see teeb neist KeRalased?

Tatsutahime said...

Minu arvates on täiesti küüniline ja isegi ebademokraatlik leida, et "rahvas on küll missioonidel osalemise vastu, aga välisriigid on poolt, seega tuleb missioone pikendada".

Kelle esindajad on riigikogu? USA või Eesti elanike? Kes on riigikogu tööandja, kas mitte Eesti kodanikud, kelle soove tuleb esindada?