11.1.11

Juhan Partsi julge ja õige otsus

Täit lugupidamist väärib majandusminister Juhan Partsi soov jätkata koostööd Marika Priskega, sest vahetult enne valimisi olnuks Partsil palju turvalisem anda kapolt riigihangete seaduse rikkumises kahtlustuse saanud kantslerile hundipass.

Kuna Priske ametiaeg lõppeb jaanuaris niikuinii, olnuks Partsil mugav nimetada tema asemele mõni teine kandidaat. Selle asemel riskis Parts oma poliitilise kapitaliga ning tegi valitsusele ettepaneku nimetada Priske ametisse veel üheks kantsleri ametiajaks. Loodan väga, et Reformierakond ehk teine valitsuserakond kiidab Partsi ettepaneku heaks.

Olulisem kui majandusministri mehisus on selle otsuse mõju kogu meie avalikule teenistusele. Seni ajakirjanduses Priske kohta ilmunud infost järeldub, et isikliku kasu teenimise asemel võitles kantsler selle eest, et Eestil õnnestuks teedeehituses ära kasutada sadu miljoneid euroraha, mille lõputud ettevõtete vahelised vaidlused ähvardasid tuulde lasta.

Kui selline käitumine maksab ühele kantslerile ametikoha, siis ei julge paljud ametnikud tulevikus riigihangete läbiviimisel lähtuda enam riigi huvidest, vaid väldiksid igasugust isikliku vastutuse võtmist. Nii jääksid riigihanked toppama ja riik kannaks kõvasti kahju.

No comments: