14.7.08

Eesti eripärane ametniku-viha

Välismaalaste või seksuaalvähemuste vihkamise asemel on Eesti eripäraks ametniku-viha. Mõneti on see isegi tore, sest ametniku-viha on sõnaline (vähemalt senini) ning mitte vägivaldne.

Teisalt on aga selge, et head ja vajalikku tööd tegevate inimeste mõttetu häbimärgistamine pidurdab Eesti tasakaalustatud arengut. Enamus avalikus teenistuses olevatest inimestest teevad ühiskonnale kasulikku tööd isegi siis, kui nad istuvad ülikond seljas laua taga ega anna erinevalt treialist või kalurist mingit üheselt mõõdetavat toodangut.

Seda ametniku-viha, mis Eestis juba pikki aastaid ruulib, kirjeldab tänases Postimehes tabavalt Jaak Allik. Allik teeb ametnikest kirjutades küll mõned faktivead, aga üldjoontes on tema mõtteviis igati õige. Eesti meedias manatakse lugejate-vaatajate silme ette ikka pilt pöörasest ametnike armeest, mis ausate erasektoris töötavate inimeste arvel parasiteerib.

Vaikides või ainult lühi-uudiste rubriigis kirjeldatakase aga tegelikku olukorda. Avaliku teenistuse aastaraamatu andmetel oli Eestis mullu 24 331 avalikku teenistujat. Õudne, kas pole?

Olekski õudne, kui selle numbri seas poleks 4452 politseiameti töötajat, 2116 maksu- ja tolliametnikku ning 3507 elukutselist kaitseväelast. Ja omavalitsustes töötatavat 5449 inimest.

Klassikaliste riigiametnikena on käsitletavad 3172 meie 11-s ministeeriumis töötatavat, 837 põhiseaduslike institutsioonide ning 693 maavalitsuste palgal olevat inimest.

Eestis on 1000 elaniku kohta 22 ametnikku, ning see suhtarv on võrreldav Iirimaa, Läti ja Sloveeniaga. Austrias, Belgias, Hollandis ja Saksamaal on tuhande elaniku kohta ametnikke 40-60, Soomes 100, Taanis 130 ja Rootsis 140. Paraku ilmusid need numbrid ainult ajalehtede online-väljaannetes, esikülgedel ja juhtkirjades roosatakse olematut ametnike armeed edasi.

Kust see ametniku-viha tuleb? Esiteks kütavad seda üles populistlikke avaldusi tegevad ning "head" erasektorit "halvale" avalikule sektorile vastandavad poliitikud. Mõned kuud tagasi püstitas ametniku-vihas uue Eesti rekordi ühes Postimehes ilmunud artiklis Kristiina Ojuland. Ojuland võimendas avalikkuses arusaama, et ega ametnikud tõesti muud teegi, kui luristavad hommikust õhtuni kroonu kohvi.

Veidi enne Eesti liitumist EL-iga lubas toonane põllumajandusminister Tiit Tammsaar hakata jõuliselt vähendama Põllumajanduse ja Registrite Ameti 200-liseks kasvanud töötajaskonda. Kui nüüd kokku liita need miljardid, mida Brüsselist ilma PRIA ametniketa poleks tulnud, siis on iga PRIA ametnik Eesti SKT-d suurendanud küll vähemalt sama palju kui kõrgepalgalised pangahärrad Tallinna tornmajadest, kui mitte veel rohkem.

Teisalt on ametnikud ajakirjanduse jaoks olnud poliitikute järel peksukotiks nr 2. Kui keegi võtaks teha sisuanalüüsi näiteks suuremates päevalehtedes ilmunud artiklite kohta, siis ennustan julgelt, et vähemalt 80% ametnikke puudutavaid käsitlusi on negatiivsed. Erinevalt näiteks ettevõtjatest, kelle puhul on negatiivsete ja positiivsete käsitluste arv ehk nende töövõitude ja ebaõnnestumiste käsitlemine tasakaalus. Muidugi on ajakirjanduse ülesanne kritiseerida avalikku teenistust, aga kui see kriitika on täiesti tasakaalust väljas ning populistlik (näiteks jõuavad paljud avaliku teenistuse organisatsioonid meediasse ainult tänu sellele, et ka nemad korraldavad suvepäevi), siis tegeletakse reaalsuse kirjeldamise asemel meediareaalsuse loomisega.

Amentike lohutuseks ennustan, et olukord muutub juba lähikuudel. Kui 2009. aasta riigieelarvet ette valmistades hakkavad toimuma suured personalikärped avalikus sektoris, siis hakkavad veel eelmisel nädalal ametnike verd nõudnud meediakanalid kurtma, et kui tõesti 5% inimesi sotsiaal-, kultuuri- või siseministeeriumi haldusalas vähemaks võtta, siis jäävad täitmata ühiskonnale väga olulised ülesanded, millega maksumaksjad harjunud on ning ilma milleta võib paljude huvirühmade elukvaliteet oluliselt kannatada.

21 comments:

Anonymous said...

Hannes, kui teed näo, et ei mõista erasektori inimeste kibedust, oled vist natuke silmakirjalik?

On üldine probleem, et "riik on halb omanik" ehk siis kui näiteks OÜ-s või AS-s on "omaniku huvid" väga lähedal ja suunavad ettevõtte tegevust väga vahetult, siis riigi eripära on, et "omanik" ehk teisisõnu kodanik on väga kaugel. Ehk siis erasektori töötaja on keskmiselt selgemini mõõdetud ja eesmärgipärasemalt rakendatud kui riigitöötaja.

Eestis on see probleem erakordselt valus, sest puudub kultuur ja traditsioon riigi efektiivseks juhtimiseks.

Praktiliselt tasandil tähendab see seda, et iga kodanik puutub igapäevaselt kokku ametnikuga, kes "ei pea midagi tegema". Ja võid ju isegi mõista, et pangateller ei saa anda kliendile mõista, et konto võib avada küll, minge koju, me võtame teiega ise ühendust. Ja kui see sama teller riigi või KOV-ga asju ajades sellise, temale keelatud, suhtumise otsa põrkab, on ta õiglustunne kahjustatud.

Puutun igapäevaselt kokku kõrgema otsa riigiametnikega, kes on isiklikult väga motiveeritud ning tormavad riigi asjade eest tõesti džotile. Aga on kurb tegelikkus, et väikse kliki ohvrimeelsus ei suuda korvata efektiivsete protsesside ja laiemalt efektiivse riigijuhtimiskultuuri puudumist.

Anonymous said...

Mida suurem on organisatsioon, seda kaugemad on omaniku huvid reatöötajast. Eesti riigiaparaat pole mingis suhtes viletsam kui mõne suuruselt võrreldava erafirma ma. Omaniku huvid erasektoris on see-eest kardinaalselt erinevad kui riigil, mis vähemalt teoorias seisab hea rahva ja riigi heaolu, mitte 100% omaenda ja aktsionäride tulu eest.

Laim ametnike vastu pole mitte ainult tühipaljas ajutine populism ja hetkel tühja riigikassa suhtes süüdlaste otsimine, vaid võimaluste otsimine riigivõimu nõrgestamiseks era(suur)ettevõtjate kasuks. Oleks vaba voli, siis erastaksid Reform ja IRL mitte ainult tervishoiu ja hariduse, aga ka politsei ja tuletõrje, isegi sõjaväe. Iraagis kus tavalise sõjaväe kõrval tegutseb umbkaudu sama palju Blackwateri jm palgasõdureid, on pretsedent olemas. Mida vähem on riiki, seda vähem on demokraatiat ja rahval üleüldse võimalusi oma elukeskkonda ja reegleid mõjutada, et suurärimeeste kasuahnust piirata.

Hannes Rumm said...

Nils,
olen sel sajandil töötanud nii riigiametnikuna (3 aastat) kui ka väikeettevõtte juhi ja omanikuna (kah 3 aastat). Mul on omal nahal üsna selge nii ühe kui teise sektori eripära.

Halvasti rakendatud inimesi on nii riiklikes kui ka erasektori organisatsioonides. Nii era- kui avalikus sektoris on pahatihti tavaks, et aasta lõpuks kulutatakse mingi valdkonna eelarve kindlasti ära, sest muidu see järgmisel aastal ei kasva.

Samas on era- ja avaliku sektori käsitlus meedias täiesti tasakaalust väljas. 4,6% avaliku teenistuse inimest materdatakase mõõdutundetult ning erasektori kibestumusest pole siin küll mõtet rääkida.

Avalkus sektoris on proportsionaalselt palju rohkem töökohti, mis eeldavad kõrgharidust, kuid sellegipoolest tõusid mullu erasektori keskmine palk avaliku sektori keskmisest palgast mööda. Esimest korda alates 1992 aastast.

Mida me sel ajal lehtedest lugesime? Ikka ametnikuvihast kantud hala selle üle, et riigisektoris toimub mõõdutundetu palgatõus, mis ohustab meie majanduse konkurentsivõimet. Sellest, et erasektoris galopeerivad palgad veel kiiremini ning tegelikult ohustab majanduse konkurentsivõimet kontrollimatu palgatõus 95,4% erasektoris hõivatud inimese pärast, polnud juttu poolt sõnagi.

Pigem peab eelneva taustal rääkima avaliku sektori töötajate kibestumisest.

Anonymous said...

Noh, eks meedia omaduseks kipub olema, et teda suunab pigem ühiskonna mõjukam ja tegusam ots. Ja see ots tunnetab reinkilgina, et renoveeri, mis sa renoveerid, alati leidub ametnik, kes oskab sulle kas laiskusest või juhmusest jala taha panna. Mängides sellega mäkra eelkõige kaas-ametnikele, kellele halb maine automaatselt laienema kipub.

Demagoogia ennetamiseks tehkem siinkohal ausat vahet tuletõrjuja ja õpetaja ning ministeeriumiametniku vahel. Keegi ei kurda, et tuletõrjujate palgad liiga kõrged oleksid, vaid s*ta ajab keema ülbe ja laisk tippametnik, kes ei suuda oma haldusalas isegi EU rahasid ära kasutada. Kes laseb sadu miljoneid euroraha kasutamata jättes tuulde ja saab ikkagi aasta lõpus 13. palga kätte, lisaks müstilistele "lisatasudele".

Marek said...

püüdsin analüüsida, kui palju kohalik meedia tegeleb ühe kohalikule kogukonnale ülimalt olulise arengu kajastamisega. jutt käib Tartu transpordi arengukava tegemisest ja selle meediakajast ning tulemuseks oli ca 8 sisulist kirjutist 44 nupukese, "augu-eri" või muu tühja-tähja kohta. täna on see arengukava avalikul väljapanekul ja kogub üsna lahmivat kriitikat, muuseas ka seda koostanud ametnike pihta. mis on vististi loomulik nii laisa ja lohaka meediakajastuse taustal.

sama kehtib kriitika ametnike hulga kohta. sama arengukavaga oleks mõnes meie suurusjärku Rootsi linnas tegelenud julgelt viis korda rohkem inimesi. olen lugenud sarnast dokumenti, mille koostajaks on 40 briti omavalitsustöötajat. milline meie omavalitsus võib endale lubada eraldada sellise hulga spetsialistide aastast tööaega ühe probleemi lahendamiseks?

piinlik on jälgida, kuidas peavoolumeedia jääb üha ja üha jänni spetsiifiliste teemade kajastamisel. olgu selleks transpordi- või finantssektor. energeetika, geeniteadus või haldusprobleemid.

Marek said...

vabandan, eelmisse kommentaari sai vale link. õige on siin.

Anonymous said...

Braavo, Marek, olen 100% nõus. Meedia põhiressurss kulub Eestis nn "jalgrattahoidja fenomenile".

Juhtimises tähendab see fenomen seda, et kui juhatuse koosolekul on 2 punkti:
1) kuhu paigutada kontori ees jalgrattahoidja (otsuse kaal $100) ja
2) millised mõõdikud seada ärianalüüsile Kagu-Aasia turul 2009 aastal (otsuse kaal $250M)

Siis jalgrattahoidja asukoha osas läheb lahti kirglik vaidlus, mis kestab peaaegu kogu koosoleku. Igaühel on oma arvamus! Teise punkti jaoks jääb vähe aega, keegi sellesse keerulisse teemasse süveneda ei taha ning kiidetakse kiirelt eksperdi ettepanek heaks.

Eesti meedial puudub jalgrattahoidjate suhtes igasugune immuunsus. Kõik jalgrattahoidja-teemad võetakse tänulikult närida ning päristeemade jaoks ei jätku huvi ega võhma.

Mis on meie tänased jalgrattahoidjad, teame väga hästi.

Üks väga hästi ettesöödetud jalgrattahoidja oli ka Rummi automaks.

Anonymous said...

tere! kommenteerin teemast täiesti mööda, aga tahaksin tõstatada ühe küsimuse. Te olete tegelenud igasuguste asjadega ja tulnud üsna veidrate ideedega viimasel ajal välja (ärge pange pahaks) aga minumeelest üks väga valuline teema millega ükski poliitik tegeleda ei viitsi on netis erinevad kommenteerimis kohad, näiteks reporter.ee mis sisaldab kohati uskumatut rahvuste vahelise viha õhutamisega postitusi oma kommentaarides, näiteks: http://www.reporter.ee/?p=29903&cp=14#comments kas sellise olukorraga ei tuleks midagi ette võtta?

tempest said...

Minu isiklik kogemus näitab, et ametnik hakkab liigutama ainult siis, kui mul on talle ette näidata kohtuotsus mingi tegevuse jaoks, mis on tema otsene tööülesanne. Kuni kohtuotsust polnud, seni veeretati teo sooritamist neli aastat siia-sinna. Isegi prefekt saatis linnaametnikele minu toetuseks kirja - ei muutnud see midagi. Ainult siis hakkas see ussikari liigutama, kui õiguskantsler hakkas urgitsema ja kohtuotsuse eriamise näol tekkis otsene oht kinga saada.

Kust see ametniku-armastus tulema peaks?

Anonymous said...

Riiki tuleks "automatiseerida" ja üritada muuta riik väheste ametnikega "arvutiprogrammiks" praeguse "andetute sotsiaalabi projekti" asemel.

Lähimatel aastatel muutuvad inimese-sarnased robotid odavaks laiatarbekaubaks - neid roboteid võiks kasutada riigiametnikena - neile ei pea maksma palka (vaid veidi elektrit akude laadimiseks).

1) Politsei: üks nõrguke 150 cm pikkune naispolitseinik võiks käsutada 4-ja tursket 230 cm pikkust robot-politseiniku. Nii saaks suvalise vägivallatseva kaakide karja jaoskonda toimetatud vaid üks lühike ja jõuete naispolitseinik. Otsuseid langetaks inimene, kuid ohtlikud füüsilised tegevused teeks robot.

2) Maksuameti saaks muuta iseteeninduslikuks arvutiprogrammiks, kui rakendada andmete ristkontrolli põhimõtet. Näiteks nõuda käibemaksu arvestuse aruandeid ostjate-müüate kmknumbrite lõikes, nagu EU-sisene käibemaksu arvestus. Nii saab ostja andmete järgi tuvastada ebaausa müüa ja sulide firma tegevuse koheselt peatada.

3) Sõjaväes saaks kasutada robot sõdureid ja automaatikat. Midagi Terminaatori filmist tuntud Sky-net nimelise süsteemi taolist - senise harimatu kahuriliha asemel.

4) Omavalitsused saaks muuta arvutiprogrammiks väheste ametnike arvuga.

Nii väheneksid palga kulud ja koos sellega ka büroode halduse kulud.

Nii saaks vähendada makse ja elada seeläbi "paremat elu" - samal ajal säiliksid kõik senised riigi teenused ja nad isegi paraneksid (seni petturitele minevate rahade arvelt).

Vastupidine näide on Rootsi ja Saksamaa mudel, kus ajuvaba maskustamisega on jõutud juba laus-lollusteni: kui oma kodus või autos teed ise remonti, siis pead maskma makse, kuna kellegil jääb nii töö saamata ja riigil maksud laekumata.

Anonymous said...

Urteter nuytre: http://znakomstva.xhost.ro

Anonymous said...

Urteter nuytre: http://dietaprovex.freewebhostx.com

Anonymous said...

gay chubby dating services http://loveepicentre.com/ dating soldotna

Anonymous said...

muscle building secrets ebook http://audiobookscollection.co.uk/Assassin-s-Apprentice-The-Farseer-Trilogy-Book-1/p207131/ self defense ebook tutorials [url=http://audiobookscollection.co.uk/index.php?route=product/product/review&product_id=17062&page=2]holly mann ebook review[/url] ebook format protect

Anonymous said...

[url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/plendil.htm][img]http://onlinemedistore.com/8.jpg[/img][/url]
online pharmacy prilosec http://certifiedpharmacy.co.uk/products/atarax.htm pharmacy technician jobs in ny [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/bupropion.htm]price chopper pharmacy[/url]
pharmacy course online http://certifiedpharmacy.co.uk/products/imuran.htm minnesota pharmacy license verif [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/fml-forte.htm]fml forte[/url]
online pet pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/rhinocort.htm book pharmacy tech [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/hangoff-helper.htm]prepackaged pharmacy meds[/url]
history of the pharmacy profession http://certifiedpharmacy.co.uk/products/zyban.htm ut pharmacy ce program [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/risperdal.htm]risperdal[/url]

Anonymous said...

[url=http://certifiedpharmacy.co.uk/catalogue/h.htm][img]http://onlinemedistore.com/7.jpg[/img][/url]
missouri state board of pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/intagra.htm best pharmacy for you [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/fincar.htm]sugar hill pharmacy[/url]
papermill pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/hytrin.htm billing as a pharmacy technician [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/lotensin.htm]lotensin[/url]
northwoods pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/imodium.htm medicare pharmacy insurances [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/acticin.htm]medsavers pharmacy austin[/url]
legal pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/categories/erection-packs.htm postgraduate degree in clinical pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/luvox.htm]luvox[/url]

Anonymous said...

[url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/medrol.htm][img]http://onlinemedistore.com/3.jpg[/img][/url]
family pharmacy ozark missouri http://certifiedpharmacy.co.uk/faq.htm leesburg pharmacy leesburg virginia [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/diamox.htm]pharmacy communication[/url]
griebs pharmacy ct http://certifiedpharmacy.co.uk/categories/healthy-bones.htm xanax online medical consultation us pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/hair-loss-cream.htm]hair loss cream[/url]
pharmacy picture http://certifiedpharmacy.co.uk/products/protonix.htm pharmacy checker [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/ceftin.htm]education for pharmacy[/url]
pharmacy education costs http://certifiedpharmacy.co.uk/products/bupropion.htm arrangements of racks in pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/categories/female-enhancement.htm]female enhancement[/url]

Anonymous said...

[url=http://englandpharmacy.co.uk/products/flagyl-er.htm][img]http://onlinemedistore.com/11.jpg[/img][/url]
university of mississippi pharmacy school http://englandpharmacy.co.uk/products/levothroid.htm camp pendleton pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/cystone.htm]suburban pharmacy west hartford connecticut[/url]
lake worth pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/catalogue/o.htm i care pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/clomid.htm]clomid[/url]
onlin pharmacys http://englandpharmacy.co.uk/categories/anti-diabetic.htm pharmacy royal oak mi [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/coreg.htm]newport pharmacy in jersey city[/url]
scholarships for students going into pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/categories/female-enhancement.htm online pharmacy us no rx overnight [url=http://englandpharmacy.co.uk/categories/party-pills.htm]party pills[/url]

Anonymous said...

[url=http://englandpharmacy.co.uk/products/azulfidine.htm][img]http://onlinemedistore.com/4.jpg[/img][/url]
kronos pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/abilify.htm walmart pharmacy bloomington mn [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/celexa.htm]ca pharmacy board[/url]
canadian pharmacy levitra http://englandpharmacy.co.uk/products/proscar.htm accept mastercard pharmacy spam visa [url=http://englandpharmacy.co.uk/categories/healthy-bones.htm]healthy bones[/url]
different aspects of pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/furosemide.htm pharmacy technition [url=http://englandpharmacy.co.uk/categories/gastrointestinal.htm]pharmacy order tramadol[/url]
how to find a safe online pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/provigrax.htm radius pharmacy nz [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/ponstel.htm]ponstel[/url]

Anonymous said...

[url=http://englandpharmacy.co.uk/catalogue/a.htm][img]http://onlinemedistore.com/10.jpg[/img][/url]
canada pharmacy over the counter http://englandpharmacy.co.uk/catalogue/z.htm econo pharmacy bismarck [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/prandin.htm]agency pharmacy staffing[/url]
walmart pharmacy 49058 http://englandpharmacy.co.uk/products/activ8--energy-booster-.htm ernest mario school of pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/augmentin.htm]augmentin[/url]
adipex online dr and pharmacy approval fedex overnight delivery http://englandpharmacy.co.uk/products/aldactone.htm white flint pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/categories/anti-allergic-asthma.htm]bay pharmacy[/url]
pharmacy medication consultation online service doctor http://englandpharmacy.co.uk/products/medrol.htm options in the bsps programs at ut college of pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/confido.htm]confido[/url]

Anonymous said...

[url=http://englandpharmacy.co.uk/products/glucophage.htm][img]http://onlinemedistore.com/12.jpg[/img][/url]
employment pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/kamasutra-contoured-condoms.htm wal mart pharmacy online ordering [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/aldactone.htm]imitrex canada pharmacy[/url]
online pharmacy west http://englandpharmacy.co.uk/products/zofran.htm samford pharmacy school [url=http://englandpharmacy.co.uk/categories/men-s-health.htm]men s health[/url]
daughtery pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/sinemet.htm stcc pharmacy technician course [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/lynoral.htm]on line pharmacy weight loss prescriptions[/url]
cvs pharmacy pregnancy test http://englandpharmacy.co.uk/products/cytoxan.htm lists of pharmacy benefit managers [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/myambutol.htm]myambutol[/url]